Mistrzowstwa Bowilng 2013

Wierzymy, że integracja pracowników Wodociągów Płockich i Przyjaciół z otoczenia naszej Spółki to klucz do naszego sukcesu.

Wspólne spędzanie czasu stwarza wspaniałą okazję do rozmów, zabawy i  wzajemnego poznawania się.
Pozwala nam spojrzeć na siebie i swoich współpracowników z innej perspektywy.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z naszych imprez!

 

W dniu 20.11.2014 r. odbyły się III MISTRZOSTWA WODOCIĄGÓW PŁOCKICH W BOWLINGU.

Udział w Mistrzostwach wzięło 19 trzyosobowych drużyn.

 

Klasyfikacja drużyn po I turze prezentowała się następująco:

1.            Wydział Sieci Wodociągowej - Sieć   (pkt. 918)

2.            Dział Techniczno - Inwestycyjny (pkt. 739)

3.            Wydział Produkcji Wody (pkt. 726)

4.            Dział Informatyki (pkt. 701)

5.            Wydział Oczyszczalni Ścieków (pkt. 699)

6.            Wydział Sieci Kanalizacyjnej - Sieć (pkt. 696)

7.            Dział Ochrony Środowiska (pkt. 669)

8.            Wydział Głównego Mechanika (pkt. 631)

9.            Jednostka Realizująca Projekt (pkt. 626)

10.          Wydział Sieci Kanalizacyjnej - Przepompownie (pkt. 617)

11.          Dział Zaopatrzenia (pkt. 608)

12.          Dział Public Relations (pkt. 604)

13.          Wydział Sieci Wodociągowej - Dyspozytorzy (pkt. 601)

14.          Dział Planowania i Rozliczeń (pkt. 589)

15.          Laboratorium (pkt. 549)

16.          Rada Nadzorcza (pkt. 535)

17.          Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych (pkt. 516)

18.          Dział Finasowo - Księgowy (pkt. 508)

19.          Zarząd (pkt. 501)

 

Do finału awansowało 6 drużyn, które uzyskały najwyższą sumę punktów w fazie eliminacyjnej.

O końcowej klasyfikacji decydowała łączna suma punktów uzyskanych przez drużyny w eliminacjach oraz w finale.

 

Podium:

I miejsce   - WYDZIAŁ SIECI WODOCIĄGOWEJ - SIEĆ (w składzie: Marek Mielczarek, Paweł Harabasz, Mariusz Kuciński)) - pkt. 1354

II miejsce  - DZIAŁ TECHNICZNIO INWESTYCYJNY (w składzie: Artur Korzuchowski, Wojciech Złakowski, Dominik Cyraski) - pkt. 1131

III miejsce - DZIAŁ INFORMATYKI (w składzie: Norbert Lisowski, Tomasz Janiszewski, Maciej Olszewski) - pkt. 1103

 

Kolejne miejsca:

IV miejsce – WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY (w składzie: Robert Franciszkiewicz, Sebastian Czajkowski, Wojciech Kominek) - pkt. 1080

V miejsce – WYDZIAŁ SIECI KANALIZACYJNEJ - SIEĆ (w składzie: Marcin Chyczewski, Piotr Marciniak, Hubert Józwiak) - pkt. 1072

VI miejsce – WYDZIAŁ OCZYSZCZLANI ŚCIEKÓW (w składzie: Paweł Strzegowski, Artur Zgorzelski, Piotr Puszcz) - pkt. 1039

 

Ponadto:

1.            wyróżnienie za  „Najlepszy indywidualny wynik - kobiet” otrzymała Agnieszka Bzymek

2.            wyróżnienie za  „Najlepszy indywidualny wynik - mężczyzn” otrzymał Marek Mielczarek

3.            tytuł „Mistrzyni Strike ’ów” zdobyła Katarzyna Kędzierska

4.            tytuł „Mistrzyni Strike ’ów” zdobyła Agnieszka Grobicka

5.            tytuł „Mistrza Strike ’ów” zdobył Marcin Gańko

6.            tytuł „Mistrza Strike ’ów” zdobył Norbert Lisowski

7.            tytuł „Mistrza Strike ’ów” zdobył Andrzej Jąderko

 

 

WSZYSTKIM SERDECZNIE GARTULUJEMY!!

 

 

Dziękujemy za wspólną zabawę!

Galeria:

W dniu 21.11.2013 r. odbyły się II MISTRZOSTWA WODOCIĄGÓW PŁOCKICH W BOWLINGU 2013.

Udział w Mistrzostwach wzięło 19 trzyosobowych drużyn.

Klasyfikacja drużyn po I turze prezentowała się następująco:
1.    Dział Techniczno – Inwestycyjny  (pkt. 853)
2.    Wydział Sieci Wodociągowej - Sieć (pkt. 810)
3.    Jednostka Realizująca Projekt (pkt. 718)
4.    Wydział Oczyszczalni Ścieków (pkt. 712)
5.    Wydział Sieci Wodociągowej - Dyspozytorzy (pkt. 703)
6.    Dział Informatyki (pkt. 692)
7.    Dział Zaopatrzenia (pkt. 659)
8.    Rada Nadzorcza (pkt. 658)
9.    Laboratorium (pkt. 657)
10.    Wydział Sieci Kanalizacyjnej - Sieć (pkt. 650)
11.    Wydział Produkcji Wody (pkt. 617)
12.    Wydział Głównego Mechanika (pkt. 617)
13.    Wydział Sieci Kanalizacyjnej - Przepompownie (pkt. 610)
14.    Dział Finasowo - Księgowy (pkt. 600)
15.    Dział Planowania I Rozliczeń (pkt. 599)
16.    Dział Public Relations (pkt. 555)
17.    Drużyna „Wolnych Strzelców” (pkt. 544)
18.    Dział Ochrony Środowiska (pkt. 524)
19.    Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych (pkt. 447)

Do finału awansowało 6 drużyn, które uzyskały najwyższą sumę punktów w fazie eliminacyjnej.
O końcowej klasyfikacji decydowała łączna suma punktów uzyskanych przez drużyny w eliminacjach oraz w finale.

Podium:
I miejsce   - DZIAŁ TECHNICZNIO INWESTYCYJNY (w składzie: Artur Korzuchowski, Wojciech Złakowski, Dominik Cyraski) - pkt. 1297
II miejsce  - WYDZIAŁ SIECI WODOCIĄGOWEJ - SIEĆ (w składzie: Marek Mielczarek, Damian Łożyński, Mariusz Kuciński)) - pkt. 1187
III miejsce - WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (w składzie: Artur Zgorzelski, Paweł Strzegowski, Piotr Puszcz) - pkt. 1066

Kolejne miejsca:

IV miejsce - JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT (w składzie: Marzena Strzałkowska, Marcin Gańko, Mariusz Gadziński) - pkt. 1019
V miejsce - DZIAŁ INFORMATYKI (w składzie: Norbert Lisowski, Tomasz Janiszewski, Maciej Olszewski) - pkt. 1003
VI miejsce - WYDZIAŁ SIECI WODOCIĄGOWEJ –DYSPOZYTORZY (w składzie: Robert Jarota, Jacek Szatkowski, Zbigniew Struzikiewicz) - pkt. 938

Ponadto:
1.    tytuł „Najlepiej zapowiadającej się drużyny” zdobył Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych (w składzie: Anna Jąderko, Emilia Moderacka, Anna Gruda)
2.    tytuł „Mistrzyni Strike ’ów” zdobyła Anna Jąderko (Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych)
3.    tytuł „Mistrza Strike ’ów” zdobył Marcin Gańko (Jednostka Realizująca Projekt)
4.    wyróżnienie za  „Najlepszy indywidualny wynik - kobiet” zdobyła Aneta Waćkowska (Dział Finasowo - Księgowy)
5.    wyróżnienie za  „Najlepszy indywidualny wynik - mężczyzn” zdobył Dominik Cyraski (Dział Techniczno - Inwestycyjny)
6.    wyróżnienie za „Najbardziej szaloną stylizację” w kategorii „drużyna” zdobył Dział Finansowo - Księgowy (w składzie: Aneta Waćkowska, Anna Mrozowska, Agnieszka Jąderko)
7.    wyróżnienie za „Najbardziej szaloną stylizację” w kategorii „uczestnik” zdobył Maciej Olszewski (Dział Informatyków)

GALERIA

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ!


Może chciałbyś zobaczyć jeszcze: