• Brak informacji o awariach
 • Planowane wyłączenia
 • Data rozpoczęcia prac: 26 września 2017
 • Data zakończenia prac: 26 września 2017
 • Rodzaj prac planowanych: Wyłącznie
 • Utrudnienia związane z pracami planowanymi:
  „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że w dniu 26.09.2017r.
  od godziny 800 do godzin wieczornych nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców:
  • ul. Bielska (na odcinku od ul. Sierpeckiej w stronę Trzepowa)
  • ul. Sierpecka
  • Gmina Stara Biała (część zasilana od ulicy Sierpeckiej)
  Powyższe podyktowane jest koniecznością włączenia nowej sieci wodociągowej w ul. Bielskiej.
  Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody
  do własnych potrzeb.
  Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
 • Dyspozytor: Jacek Żołek
 • Planowane wyłączenia
 • Data rozpoczęcia prac: 26 września 2017
 • Data zakończenia prac: 26 września 2017
 • Rodzaj prac planowanych: Modernizacja
 • Utrudnienia związane z pracami planowanymi:
  „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że w dniu 26.09.2017 r. od godziny 800 do godzin popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z ulicy:
  • Kolberga od nr 1 do nr 33
  Powyższe podyktowane jest modernizacją wodociągu przy
  ulicy Kolberga .
  Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody
  dla własnych potrzeb na czas prac.
  Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.
 • Dyspozytor: Wojciech Maliszewski