• Informacja o awarii
 • Data zgłoszenia awarii: 15 października 2018
 • Data rozpoczęcia prac: 17 października 2018
 • Data zakończenia prac: 17 października 2018
 • Rodzaj awarii: Wodociągowe
 • Utrudnienia związane z awarią:
  „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że od godz. 8:00 do godzin południowych dnia 17.10.2018 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z ul.:
  • Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Strzeleckiej
  • Plac Zielony, Fabryczna , Południowa, Zaułek , Sadowa

  Powyższe podyktowane jest koniecznością usunięcia awarii wodociągowej w ul. Wyszogrodzkiej 34
  Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu.
  Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody do własnych potrzeb na czas prac.
  Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.
 • Dyspozytor: Robert Jarota
 • Brak planowanych wyłączeń