• Brak informacji o awariach
 • Planowane wyłączenia
 • Data rozpoczęcia prac: 17 grudnia 2018
 • Data zakończenia prac: 17 grudnia 2018
 • Rodzaj prac planowanych: Montaż przepływomierza strefowego
 • Utrudnienia związane z pracami planowanymi:
  K O M U N I K A T

  „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że w godzinach
  od godziny 8:00 do godzin popołudniowych dnia 17.12.2018 r. nastąpi przerwa
  w dostawie wody dla odbiorców z ul:
  • Piękna
  Powyższe podyktowane jest koniecznością montażu przepływomierza w ul .Pięknej
  Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu.
  Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody
  do własnych potrzeb na czas prac.
  Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.
 • Dyspozytor: Wojciech Maliszewski