• Brak informacji o awariach
 • Planowane wyłączenia
 • Data rozpoczęcia prac: 22 lutego 2018
 • Data zakończenia prac: 22 lutego 2018
 • Rodzaj prac planowanych: Przegląd sieci wodociągowej
 • Utrudnienia związane z pracami planowanymi:
  „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że w dniu 22.02.2018r. od godzin porannych w ul. Piaskowej rozpoczniemy prace związane z badaniem stanu technicznego i inwentaryzacją sieci wodociągowej i przyłączy do poszczególnych posesji.
  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców
  o udostepnienie możliwości wejścia na posesję w celu dokonania oględzin i pomiarów.
  Pracownicy firmy będą legitymować się identyfikatorem Wodociągów Płockich - Wydział Sieci Wodociągowej.
  W przypadku, gdy termin kontroli nie jest dogodny dla właściciela posesji będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie celem ustalenia odpowiednich terminów przeprowadzenia naszych prac.
 • Dyspozytor: Wojciech Maliszewski
 • Planowane wyłączenia
 • Data rozpoczęcia prac: 1 lutego 2018
 • Data zakończenia prac: 28 lutego 2018
 • Rodzaj prac planowanych: Przegląd sieci wodociągowej
 • Utrudnienia związane z pracami planowanymi:
  „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że w dniach od 1.02.2018 r. do 28.02.12018 r. od godzin porannych w ul. Siewnej rozpoczniemy prace związane z badaniem stanu technicznego i inwentaryzacją sieci wodociągowej i przyłączy do poszczególnych posesji.
  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców
  o udostepnienie możliwości wejścia na posesję w celu dokonania oględzin i pomiarów.
  Pracownicy firmy będą legitymować się identyfikatorem Wodociągów Płockich - Wydział Sieci Wodociągowej.
  W przypadku, gdy termin kontroli nie jest dogodny dla właściciela posesji będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie celem ustalenia odpowiednich terminów przeprowadzenia naszych prac.
 • Dyspozytor: Miron Krupiński