Cenniki 

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują swoich Klientów, że na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015, poz. 139) wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

Na terenie gmin: Płock, Słupno i Łąck będą obowiązywały taryfy w następującej wysokości:

 

 Taryfa: