Inwestycje

Celem Wodociągów Płockich jest rozwój skali i różnorodności realizowanych zadań na rzecz otoczenia, w którym funkcjonujemy. Poprzez odpowiedzialne zarządzanie możemy zapewnić wzrost wyników w wymiarze jakościowym i ilościowym.
Dzięki perspektywie strategicznej w jakiej ujmujemy podejmowane zadania jesteśmy pewni, iż przyniosą one korzyści zarówno obecnym pracownikom, partnerom biznesowym i jednostkom publicznym, jak i przyszłym pokoleniom.

Mając na celu korzyści wspólne systematycznie inwestujemy w modernizację infrastruktury. Pozyskując środki publiczne
i dotacje unijne, realizujemy inwestycje przy współpracy lokalnych przedsiębiorców.

Zapraszamy do zapoznania się z inwestycjami realizowanymi przez Spółkę Wodociągi Płockie. Dla Państwa wygody podzieliliśmy je na inwestycje unijne, inwestycje realizowane obecnie, planowane oraz już zakończone.