Inwestycje unijne

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. przystąpiły do realizacji projektu pod nazwą
"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka".

Projekt podzielony został na dwa etapy.

W skład I etapu, którego termin zakończenia przewidywany jest na koniec 2013 roku wchodzą następujące zadania:

 

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie

Inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w zakresie:

  • gospodarki osadowej
  • gospodarki gazowej
  • automatyki i pomiarów

 

2. Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Jasnej w Płocku

Inwestycja polegać będzie na:

  • budowie nowych obiektów, tj.: budynku kraty i piaskownika, zbiornika retencyjnego, stacji transformatorowej
  • instalacji biofiltrów, komory przelewowej z przelewem regulowanym K7, dwóch komór pomiarowych przepływu gospodarki gazowej
  • automatyki i pomiarów

 

3. Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu
przy ul. Mazura w Płocku

Inwestycja polegać będzie na:

  • rozbiórce istniejących obiektów (pompowni, trafostacji i agregatu prądotwórczego)
  • budowie nowego budynku trafostacji z agregatem, 2 zbiorników czerpalnych, 2 komór połączeniowych, 2 biofiltrów, komory zasuw, komory pomiarowej, komory rozdziału ścieków
  • budowie ogrodzenia, nawierzchni drogowej oraz części sieci rurociągów tłocznych, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznych

 

4. Budowa rurociągów tłocznych dla współpracy z pompownią P5

Inwestycja polegać będzie na:

  • budowie podwójnego rurociągu tłocznego na odcinku o długości ok. 1 550m wraz z likwidacją istniejących rurociągów żeliwnych

Dowiedz się więcej o projekcie JRP!

Zapraszamy Państwa do obejrzenia zdjęć w naszej galerii:


Może chciałbyś zobaczyć jeszcze: