Ścieki

Ścieki i ich oczyszczanie   Przepompownie ścieków

Część centralna miasta Płocka posiada sieć ogólnospławną, pozostałe tereny są uzbrojone      w sieć rozdzielczą, z której wody opadowe nie są kierowane do oczyszczalni ścieków. Na terenie miasta Płocka znajdują się przepompownie ścieków pośrednie kierujące ścieki do kolektorów, którymi dopływają one do przepompowni przy ulicy Jasnej oraz przepompownie bezpośrednie tłoczące ścieki do oczyszczalni w Maszewie.

1. JASNA

Przepompownia przy ul. Jasnej - przepompownia bezpośrednia, do której dopływają ścieki z miejskiej kanalizacji. 
Ścieki te składają się ze:

  • ścieków bytowych pochodzących od mieszkańców
  • ścieków przemysłowych pochodzących z płockich zakładów pracy (oprócz PKN Orlen)
  • wód opadowych z tej części miasta, która posiada sieć kanalizacyjną ogólnospławną

 

Cykl technologiczny wstępnego oczyszczania ścieków rozpoczyna się  na kracie mechanicznej bębnowej typu Rotamat 1600 o prześwicie 10 mm, która odseparowuje części stałe transportując je na praskę skratek. Oczyszczone wstępnie ścieki przepływają przez  poziomy dwukomorowy piaskownik; zgarniacz pompowy piasku odseparowuje piasek transportując go do płuczki piasku. Odzyskane w ten sposób odpady przekazywane są specjalistycznej Firmie w celu utylizacji. Ścieki gromadzone są w zbiorniku czerpnym o pojemności 152,3 m3 oraz retencyjnym (awaryjnym) o pojemności 419 m3. Wstępnie oczyszczone ścieki przepompowywane są 5 pompami o parametrach Q = 1000 m3/h;         P = 90 kW każda. Następnie transportowane są 2  rurociągami tłocznymi o przekroju DN 500 do studni komory rozprężnej w ul. Szpitalnej i dalej kanałem grawitacyjnym o przekroju 1,00 x 1,75 m do oczyszczalni w Maszewie. Pomieszczenie hali kraty i piaskownika oraz zbiornik czerpny posiadają system wentylacji zakończony biofiltrami o wydajności 2200 m3/h. W 2015 r. nastąpił częściowy rozdział ścieków bytowych i przemysłowych od ścieków deszczowych (w ul. Polnej, Kobylińskiego, Topolowej, Kazimierza Wielkiego i Nowowiejskiego). Ścieki deszczowe zostały skierowane do nowoczesnej oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy, wybudowanej na sąsiedniej działce obok przepompowni przy ul. Jasnej w ramach I etapu zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum Płocka.

2. SZPITAL

Przepompownia ścieków "Szpital" ul. Szpitalna - przepompownia bezpośrednia.

Do przepompowni napływają ścieki ze Szpitala Wojewódzkiego w Płocku oraz budynków przy ul. Medycznej i pobliskiego osiedla domków jednorodzinnych.

Układem dwóch pomp zatapialnych Sarlin S1 264M o wydajności po 280 m3/godz. i jednej pompy Hidrostal o wydajności 55 l/s oraz dwoma rurociągami tłocznymi ø 250 mm są włączone do pierwszej komory kolektora w ulicy Szpitalnej.

Przepompownia pracuje w automatyce, bez stałej obsługi, a informacje o stanach alarmowych są przekazywane do Przepompowni Ścieków "Jasna".

3. MEHOFFERA / SKARPA A

Przepompownia ścieków "Skarpa A" ul. Mehoffera - przepompownia pośrednia przyjmująca ścieki z osiedla "Skarpa A". Ścieki sanitarne są podczyszczane na kracie koszowej HH - 300 i przepompowywane są pompą GRUNDFOS SV 122BH o wydajności 199 m3/godz. oraz pompą HIDROSTAL o wydajności 12-17 l/s, poprzez dwa ruruciągi tłoczne o średnicy 150 mm do kolektora "C".

Przepompownia pracuje w automatyce, bez stałej obsługi, a informacje o stanach alarmowych są przekazywane do Przepompowni Ścieków "Jasna".

Wody opadowe oczyszczane są z piasku w piaskowniku i odpływają do rzeki Brzeźnicy.

4. BUKOWA

Przepompownia ścieków "Bukowa" - przepompownia pośrednia przyjmująca ścieki z rejonu ulicy Słonecznej i Bukowej, w tym również te które przepompowywała przepompownia "Grabówka", a następnie przepompowywane są dwoma pompami zatapialnymi Sarlin S1 074H o wydajności po 180 m3/godz. każda, dwoma rurociągami tłocznymi o średnicy 250 mm i 300 mm długości po 255 metrów do komory w ulicy Klonowej.

Przepompownia pracuje w automatyce, bez stałej obsługi, a informacje o stanach alarmowych są przekazywane do Przepompowni Ścieków "Jasna".

5. GRABÓWKA

Przepompownia ścieków "Grabówka" ul.Słoneczna - przepompownia pośrednia, do której napływają ścieki z części miasta położonej za torem kolejowym na południe od ulicy Wyszogrodzkiej. Ścieki są przepompowywane za pomocą dwóch pomp zatapialnych Sarlin S 1304M o wydajności 250 m3/godz. każda, rurociągiem tłoczonym o średnicy 250mm długości 440 metrów do komory w ulicy Słonecznej.

Przepompownia pracuje w automatyce, bez stałej obsługi, a informacje o stanach alarmowych są przekazywane do Przepompowni Ścieków "Jasna".

6. RADZIWIE / STRAŻACKA

Przepompownia Radziwie ul. Strażacka - przepompownia podciśnieniowo - tłoczna zbierająca ścieki z dzielnicy Radziwie. Jest to przepompownia próżniowa zasysająca ścieki do zbiornika i przetłaczająca rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków Radziwie.

Wyposażona jest:

  • w dwie pompy zatapialne typu MS-112R "Metalchem" o mocy 11.5 kW i wydajności Q=57.6 m3/h
  • w dwie pompy próżniowe A63P "Tepro" o mocy 2.2 kW i wydajności 63 m3/h
  • zbiornik próżniowy o poj. czynnej 4m3

 

Przepompownia sterowana jest automatycznie lub ręcznie (awaryjnie), wyposażona w panel operatorski - monitor dotykowy.

Informacje o stanach alarmowych przekazywane są za pomocą sieci GSM do centralnej dyspozytorni na Przepompowni Jasna.

7. MAZURA P-5

Przepompownia zlokalizowana przy ul. Mazura w Płocku, oś. Podolszyce – Południe. Obiekt przepompowni monitorowany za pomocą systemu wizualizacyjnego w Centralnej Dyspozytorni Przepompowni Jasna. Ścieki z oś. Podolszyce - Północ i Podolszyce - Południe dopływają kolektorami GI o średnicy DN 600 i GII  o średnicy DN 400 oraz z dzielnicy Borowiczki do komory rozdziału z której przepływają do 2 studni zbiorczych o retencji 14,43 m3 każda. Przepompowywanie odbywa się za pomocą 4 pomp zanurzeniowych. Za zbiornikami przepompowni znajdują się komory rozdziału oraz komory pomiarowe. Następnie ścieki transportowane są za pomocą 2 równoległych rurociągów tłocznych o średnicy DN 450 i długości 2590 m do komory rozprężnej w ulicy Wyszogrodzkiej. Na terenie Przepompowni znajdują się 2 biofiltry, dla zapewnienia dezodoryzacji studni zbiorczych oraz pomieszczenie z agregatem prądotwórczym, dla zapewnienia zasilania pompowni w sytuacjach przerwy w dostawie energii elektrycznej z sieci.

8. COTEX

Zlewnia ścieków zbiornikowo - tłoczna przeznaczona do transportu ścieków sanitarnych.

- 2 szt. pomp HIDROSTAL DODO-SO1+DEYT4-GSEO+NAB1-10 wydajność 25 l/s

- rurociąg tłoczny ø 225 l=130mb obliczony na 90 m3/godz.

- komora czerpalna ø=2m H czynne=1,15m V czynne=3,6 m3

- komora zasuw KZ 290x260

- komora zastawki kanałowej ø 150

- komora pomiarowa KP ø 150

- przepływomierz elektromagnetyczny GROM DN 150 kat ALFINE

- żuraw słupowy obrotowy ŻPR-300

- system monitoringu GSM

POZOSTAŁE PRZEPOMPOWNIE
9. PIRANIA
22. POCZTOWA I 35. JESIONOWA 48.LAWENDOWA P3
10. KASZTANOWA 23. POPŁACIŃSKA 36. GRABÓWKA-LAS 49. JEZIORNA P1A 
11. MIODOWA 24. POCZTOWA III 37. SZPITALNA-OSIEDLE 50. BROWARNA P4
12. SREBNA 25. SANNICKA 38. ŚLIWOWA 51. ŁĄCKA P8
13. OAZA 26. ANDORIA 39. OTOLIŃSKA-GRANICZNA 52. TĘCZOWA P2
14. MAZOWIECKA 27. WIŚNIEWSKIEGO 40. WYSZOGRODZKA-PIŁSUDSKIEGO 53. RADZIWIE – WISŁA
15. BOROWICKA 28. MOSTOWA 41. PODCHORĄŻYCH 54. GÓRY
16. PODLEŚNA 29. GMURY 42. CIECHOMSKIEGO P5A 55. ŻYZNA
17. GOŚCINIEC 30. ZARZECZNA 43. CIECHOMICKA P1
18. OŚNICKA 31. FLISACKA 44. CIECHOMICKA P1B
19. WIOSENNA 32. BRZOSKWINIOWA 45. CIECHOMICKA P5
20. CHRUŚCIELA 33. BOTANICZNA 46. NOWOOSIEDLOWA P7  
21. WIDOK 34. POCZTOWA II 47. EDUKACYJNA P6