Rodzaje ujęć wody

Rodzaje ujęć wody   Uzdatnianie wody   Jakość wody
Stacja Uzdatniania Wody ul. Górna

Sercem Wodociągów Płockich jest Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Górnej. Uzdatnianie wody w naszej stacji jest nowoczesnym, wysoce zautomatyzowanym procesem. To właśnie tutaj odbywa się cały proces technologiczny, dzięki któremu z wody ujmowanej otrzymujemy produkt odpowiadający nie tylko polskim normom jakościowym, ale także normom Światowej Organizacji Zdrowia.

SUW w Płocku zaopatrywana jest w wodę surową z ujęć głębinowych (dwa poziomy wodonośne).

Stacja Uzdatniania wody w Płocku zlokalizowana jest przy ul. Górnej 56 B w północnej części miasta Płocka, w dzielnicy Podolszyce.

Zdolność produkcyjna Stacji Uzdatniania Wody

wydajność 40.000 m3/dobę
średnio - dobowa ilość wody wtłoczonej
w 2018 roku - 16 535 m3/dobę
Uzdatnianie
Stacja Uzdatniania Wody - Góry

Stacja ta produkuje (uzdatnia) wodę dla mieszkańców dzielnicy Góry i Ciechomice. Woda pochodzi z dwóch studni głębinowych, które czerpią wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego.Woda z poszczególnych studni pompowana jest do stacji uzdatniania przy pomocy pomp głębinowych zainstalowanych w poszczególnych studniach. Studnie te pracują naprzemiennie. Technologia uzdatniania wody polega na usuwaniu związków żelaza i manganu z ujmowanej wody.Schemat technologiczny jest typowy dla uzdatniania wód podziemnych i przedstawia się następująco:

•napowietrzanie,

•odżelazianie,

•odmanganianie,

•dezynfekcja za pomocą podchlorynu sodu.

 

 

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. na koniec 2018 r. dysponowała następującym potencjałem technicznym:

w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody

Ujęcie powierzchniowe „Grabówka” zlokalizowane na prawym brzegu Wisły (629 km):

  • posiadające pozwolenie wodnoprawne na pobór wód w ilości - 25 000 m3/dobę
  • średnio-dobowa ilość wody ujętej w 2018 roku – 8 818 m3/dobę

Ujęcie wód wgłębnych zlokalizowane na terenie Gminy Słupno (Borowiczki - Pieńki) w ramach, którego eksploatowane są studnie głębinowe:

  • posiadające pozwolenie wodnoprawne na pobór wód w łącznej ilości - 10 076 m3/dobę
  • średnio-dobowa ilość wody ujętej w 2018 roku – 8 088 m3/dobę

Stacja Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wód wgłębnych w Płocku – Górach w ramach, którego eksploatowane są dwie studnie:

  • posiadająca pozwolenie wodnoprawne na pobór wód w ilości - 1 050 m3/dobę
  • średnio-dobowa ilość wody ujętej w 2018 roku - 386 m3/dobę

Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56 B – uzdatniająca wody mieszane wgłębne i powierzchniowe:

  • o wydajności - 40 000 m3/dobę
  • średnio-dobowa ilość wody wtłoczonej w 2018 roku – 16 535 m3/dobę