Spotkania seniorow

Wierzymy, że integracja pracowników Wodociągów Płockich i Przyjaciół z otoczenia naszej Spółki to klucz do naszego sukcesu.

Wspólne spędzanie czasu stwarza wspaniałą okazję do rozmów, zabawy i  wzajemnego poznawania się.
Pozwala nam spojrzeć na siebie i swoich współpracowników z innej perspektywy.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z naszych imprez!

Spotkania Seniorów Wodociągów Płockich

Byli Pracownicy są dla Spółki szczególnie ważni. Co roku spotykamy się z Nimi na spotkaniu bożonarodzeniowym aby powspominać wspólne chwile, wymienić doświadczenia i pośmiać się w swoim gronie.

 

Są to zawsze szczególne chwile  przede wszystkim dla naszych pracowników, którzy niejednokrotnie przepracowali całe swoje życie zawodowe w Wodociągach Płockich, ale także dla Zarządu Spółki i Kierowników Działów i Wydziałów.

  

  

                          


Może chciałbyś zobaczyć jeszcze: