Władze Spółki

Zgromadzenie wspólników

100% udziałów w Spółce "Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. posiada Gmina Płock reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta Płocka.

Skład Rady Nadzorczej
Cezary Lewandowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

  • ...
Grzegorz Gniewkowski

Sekretarz Rady Nadzorczej

  • ...
Zbigniew Radzikowski

Pracownik Wodociągów Płockich

Mariusz Grzechowiak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  • ..
Stanisław Kowalski

Pracownik Wodociągów Płockich; zastępca kierownika Wydziału Produkcji Wody

  • skowalski@wodociagi.pl

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Zarząd

Marek Naworski

Prezes Zarządu

  • mnaworski@wodociagi.pl

Magister inżynier urządzeń sanitarnych (Politechnika Warszawska 1974 r.) specjalność: zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków. Ukończył Podyplomowe Studia Menadżerskie w zakresie zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej dla spółek wodociągowo - kanalizacyjnych (Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania 2007r.).

Uprawnienia:

- projektowe
- do nadzoru w budownictwie w zakresie urządzeń sanitarnych
- do członkowstwa w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Od 1979 roku pracuje w Wodociągach Płockich. Brał udział w kolejnych etapach przekształcania firmy, począwszy od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, poprzez zakład budżetowy, aż do obecnej formy organizacyjno-prawnej, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pracę w Wodociągach Płockich rozpoczynał od stanowiska Kierownika Działu Technicznego.
Od 1998r. sprawuje funkcję Prezesa Zarządu współtworząc obecny wizerunek firmy.

W 2011 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

Andrzej Wiśniewski

Wiceprezes Zarządu

  • awisniewski@wodociagi.pl

Magister inżynier mechanik (Politechnika Warszawska 1989 r.) specjalność: maszyny i urządzenia rolnicze. Ukończył Podyplomowe Studium Kształcenia Zawodowego (Politechnika Warszawska) oraz szereg szkoleń z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi, organizacji i zarządzania, zamówień publicznych.

Posiada uprawnienia do członkowstwa w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Był Prezesem Zarządu Cover Euroengineering Sp. z o.o., Dyrektorem płockiego oddziału GCB Centrostal Włocławek s.a. oraz Dyrektorem Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

Od 24.02.2011r. sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu "Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.

Wiesława Szymańska

Ekonomista dyplomowany

  • wszymanska@wodociagi.pl

W księgowości pracuje od 1985 roku. Najpierw w Stoczni Rzecznej, a od 1994 roku w Wodociagach Płockich jako Kierownik Działu Finansowo - Księgowego.

W marcu 2006 roku objęła stanowisko Głównej Księgowej.


Może chciałbyś zobaczyć jeszcze: