Skorzystaj z możliwości pobrania przydatnych dokumentów i oszczędzaj swój czas! Pobierz dokument klikając przyciskiem myszy w jego nazwę. Wydrukuj go i wypełnij, a następnie już z gotowym dokumentem przyjdź do Biura Obsług Klienta. W razie pytań - służymy również pomocą na miejscu!

*PDF-tylko do wydruku bez możliwości wprowadzania zmian, DOC-dokument który można edytować na komputerze.

Regulaminy:

Nazwa dokumentu PDF
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Regulamin refundacji przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. kosztów                                      
Regulamin przetargów

Dokumenty dotyczące umów:

Nazwa dokumentu PDF DOC
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków                                      
Wniosek o zawarcie umowy na przyjęcie nieczystości ciekłych
Wniosek o zmianę danych w umowie
Wniosek o rozwiązanie umowy
Oświadczenie - dokument własności
Oświadczenie użytkownika
Oświadczenie - stan prawny
Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli nieruchomości

Dokumenty dotyczące wodomierzy:

Nazwa dokumentu PDF DOC
Wniosek o przeniesienie wodomierza głównego
Wniosek o zalegalizowanie wodomierza dodatkowego
Zlecenie demontażu - montażu wodomierza głównego
Zlecenie montażu/wymiany/plombowania wodomierza dodatkowego                                                  
Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza
Warunki techniczne montażu wodomierza na podlewanie ogrodu  
Wniosek o ustalenie warunków technicznych na przeniesienie wodomierza głównego  

Dokumenty dotyczące faktur:

Nazwa dokumentu PDF DOC
Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną                                                     
Wniosek o przesunięcie terminu płatności
Wniosek o rozłożenie na raty lub przesuniecie terminu płatności
Wniosek o zwrot nadpłaty

Dokumenty dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy:

Nazwa dokumentu PDF DOC
Zlecenie wykonania wcinki (do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej)         
Zlecenie opracowania dokumentacji technicznej przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Wniosek  o ustalenie warunków technicznych przyłączenia do sieci
Wniosek  o ustalenie warunków technicznych na rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej
Wniosek  o refundację kosztów poniesionych na wykonanie odcinka sieci
Wniosek  o refundację kosztów poniesionych na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od kolektora sanitarnego do granicy nieruchomości

Dokumenty dotyczące ochrony środowiska:

Nazwa dokumentu PDF DOC
Wniosek o ponowną kontrolę jakości ścieków
Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej                                                

Dokumenty dotyczące laboratorium:

Nazwa dokumentu PDF DOC
Zlecenie badania laboratoryjnego