Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. zapraszają do składania ofert dotyczących zapytania cenowego na „Odbiór, transport i zbieranie lub przetwarzanie odpadów technologicznych w postaci skratek 19 08 01 i zawartości piaskowników 19 08 02, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni ścieków w Maszewie, gm. Stara Biała i Przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku” 

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku”.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej w Płocku”.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania: „Modernizacja układu dezynfekcji wody w stacji uzdatniania wody przy ul. Górnej 56B w Płocku”

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłaszają przetarg nieograniczony na: Dostawę (tankowanie) paliw płynnych - w ilości Pb95 - 37.000 litrów, ON - 420.000 litrów

Zobacz więcej