Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

Ogłoszenie i SIWZ na „odbiór i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Maszewie, który polegać ma na załadunku i transporcie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Maszewie do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu.

Zobacz więcej

Wodociagi Płockie Sp. z o.o. ogłaszają przetarg ofertowy dotyczący sprzedaży pojazdu.

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" ogłaszają przetarg ofertowy na sprzedaż n/w pojazdów

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. 3 Maja i w ul. Pięknej wraz rozbudową ul. 3 Maja oraz budową łącznika od Al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja”.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o., 09-402 Płock ul. Harc. A. Gradowskiego 11, zapraszają do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy koagulantu glinowego dla stacji uzdatniania wody w Płocku.  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi zlecane przez „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o.

Zobacz więcej