DCS

Rozproszony system sterowania i wizualizacji procesów technologicznych DCS w Oczyszczalni Ścieków Maszewo

 

Wszystkie obiekty wchodzące w skład ścieżki technologicznej oczyszczalni ścieków realizujące zadania związane z automatyzacją procesów, sterowaniem urządzeniami, analityką pomiarową itp. spięte są ze sobą w jeden nowoczesny system sterowania i wizualizacji procesów oraz zarządzania danymi DCS (z ang. distributed control system ). Zbudowany w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie, daje pełną kontrolę nad pracą urządzeń oczyszczalni, pozwala monitorować wszystkie parametry technologiczne, umożliwia wygodną i łatwą w interpretacji wizualizację procesów zachodzących w oczyszczalni oraz zapewnia wieloletnią archiwizację danych procesowych z  możliwością ich prezentacji w postaci trendów.

Budowa systemu DCS charakteryzuje się architekturą klient/serwer, z wyodrębnieniem dwóch podstawowych poziomów: obiektowego oraz sterowania wraz z zarządzaniem.

Poziom obiektowy realizują odległe moduły wejść/wyjść (analogowe oraz cyfrowe), moduły komunikacyjne Profibus DP oraz Profibus PA, zabudowane w szafkach ochronnych rozmieszczonych w różnych miejscach oczyszczalni, a  połączonych ze sobą oraz stacją nadrzędną, wspólną siecią światłowodową (Profibus DP) za pomocą modułów OLM (Optic Link Module) w konfiguracji tzw. „podwójnego ringu”.  Zastosowanie sieci światłowodowej w znacznym stopniu ogranicza wpływ zakłóceń na poprawność komunikacji pomiędzy poszczególnymi stacjami, zaś zastosowanie podwójnego ringu gwarantuje niezbędną redundancję będącą jednym z najważniejszych kryteriów bezpieczeństwa ciągłości pracy systemu DCS. Urządzenia obiektowe w postaci przetworników i czujników pomiarowych, elementów wykonawczych sterujących pracą mieszadeł, pomp czy zasuw, lokalnych sterowników PLC urządzeń połączone są z systemem za pośrednictwem modułów wejść/wyjść oraz modułów komunikacyjnych.

Drugim poziomem systemu DCS jest poziom sterowania wraz z zarządzaniem, którego podstawowym elementem jest wydajna stacja procesowa składająca się z redundowanych sterowników o dużej mocy obliczeniowej, realizująca zaimplementowane w niej algorytmy i sekwencje pracy oczyszczalni. Współpracuje z nią system operatorski umożliwiający wizualizację i kontrolę pracy systemu oraz instalacji oczyszczalni na monitorze wielkoekranowym w dyspozytorni. System ten dokonuje bieżącej archiwizacji danych w szczególności alarmów, ostrzeżeń i trendów.

<-powrót "Ścieki"