Komunikat Wodociągów Płockich w związku z awarią kolektora ściekowego w Warszawie old12

---Komunikat Wodociągów Płockich z dnia 12.09.2019 dotyczący jakości wody---

Na stronie internetowej WP zamieszczany jest link do aktualnego komunikatu PPIS w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Płock - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Wyniki badań fizykochemicznych jakości wody wodociągowej - data poboru 12.09.2019 r.

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badaniaWartość parametryczna x)*
1Barwa, mg/l Pt 4 ± 0,4 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 2)
2Mętność, NTU poniżej 0,20
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
3pH 7,3 ± 0,2 6,5 - 9,51)
4Zapach 1 akceptowalny Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian
5Amonowy jon, mg/l poniżej 0,10
0,50
6Azotany, mg/l 3,5 ± 0,6 503)
7Azotyny, mg/l poniżej 0,10
0,503)
8Glin, µg/l poniżej 60
200
9Mangan, µg/l nie badano
50
10Żelazo ogólne, µg/l  nie badano
200
11Utlenialność, mg/l 1,3 ± 0,2 5,0

* - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
x) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
1) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
2) 
Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/l
3) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l.
Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l

Wyniki badań mikrobiologicznych jakości wody wodociągowej - data poboru 12.09.2019 r. 

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badania w [jtk]
Najwyższa
dopuszczalna wartość [jtk]
1Ogólna liczba mikroorganizmów
w (36±2) 0C, po 48h w 1 ml
w trakcie badań Brak unormowania
2Ogólna liczba mikroorganizmów
w (22±2) 0C, po 72h w 1 ml
w trakcie badań Bez nieprawidłowych zmian
3Bakterie grupy coli
w 100 ml
w trakcie badań 0
4Escherichia coli
w 100 ml
w trakcie badań 0
5Clostridium perfringens
łącznie z przetrwalnikami  w 100 ml
w trakcie badań 0
6Enterokoki
w 100 ml
w trakcie badań 0

 

---Komunikat Wodociągów Płockich z dnia 11.09.2019 dotyczący jakości wody---

Na stronie internetowej WP zamieszczany jest link do aktualnego komunikatu PPIS w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Płock - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Wyniki badań fizykochemicznych jakości wody wodociągowej - data poboru 11.09.2019 r.

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badaniaWartość parametryczna x)*
1Barwa, mg/l Pt 3 ± 0,3 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 2)
2Mętność, NTU poniżej 0,20
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
3pH 7,2 ± 0,2 6,5 - 9,51)
4Zapach 1 akceptowalny Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian
5Amonowy jon, mg/l poniżej 0,10
0,50
6Azotany, mg/l 3,4 ± 0,5 503)
7Azotyny, mg/l poniżej 0,10
0,503)
8Glin, µg/l poniżej 60
200
9Mangan, µg/l nie badano
50
10Żelazo ogólne, µg/l  nie badano
200
11Utlenialność, mg/l 1,2 ± 0,2 5,0

* - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
x) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
1) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
2) 
Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/l
3) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l.
Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l

Wyniki badań mikrobiologicznych jakości wody wodociągowej - data poboru 11.09.2019 r. 

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badania w [jtk]
Najwyższa
dopuszczalna wartość [jtk]
1Ogólna liczba mikroorganizmów
w (36±2) 0C, po 48h w 1 ml
w trakcie badań Brak unormowania
2Ogólna liczba mikroorganizmów
w (22±2) 0C, po 72h w 1 ml
w trakcie badań Bez nieprawidłowych zmian
3Bakterie grupy coli
w 100 ml
0 0
4Escherichia coli
w 100 ml
0 0
5Clostridium perfringens
łącznie z przetrwalnikami  w 100 ml
0 0
6Enterokoki
w 100 ml
w trakcie badań 0

 

---Komunikat Wodociągów Płockich z dnia 10.09.2019 dotyczący jakości wody---

Na stronie internetowej WP zamieszczany jest link do aktualnego komunikatu PPIS w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Płock - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Wyniki badań fizykochemicznych jakości wody wodociągowej - data poboru 10.09.2019 r.

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badaniaWartość parametryczna x)*
1Barwa, mg/l Pt 5 ± 0,5 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 2)
2Mętność, NTU poniżej 0,20
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
3pH 7,2 ± 0,2 6,5 - 9,51)
4Zapach 1 akceptowalny Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian
5Amonowy jon, mg/l poniżej 0,10
0,50
6Azotany, mg/l 3,4 ± 0,5 503)
7Azotyny, mg/l poniżej 0,10
0,503)
8Glin, µg/l poniżej 60
200
9Mangan, µg/l nie badano
50
10Żelazo ogólne, µg/l  nie badano
200
11Utlenialność, mg/l 1,3 ± 0,2 5,0

* - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
x) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
1) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
2) 
Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/l
3) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l.
Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l

Wyniki badań mikrobiologicznych jakości wody wodociągowej - data poboru 10.09.2019 r. 

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badania w [jtk]
Najwyższa
dopuszczalna wartość [jtk]
1Ogólna liczba mikroorganizmów
w (36±2) 0C, po 48h w 1 ml
nie wykryto
Brak unormowania
2Ogólna liczba mikroorganizmów
w (22±2) 0C, po 72h w 1 ml
w trakcie badań Bez nieprawidłowych zmian
3Bakterie grupy coli
w 100 ml
0 0
4Escherichia coli
w 100 ml
0 0
5Clostridium perfringens
łącznie z przetrwalnikami  w 100 ml
0 0
6Enterokoki
w 100 ml
0 0

 

---Komunikat Wodociągów Płockich z dnia 09.09.2019 dotyczący jakości wody---

Na stronie internetowej WP zamieszczany jest link do aktualnego komunikatu PPIS w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Płock - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Wyniki badań fizykochemicznych jakości wody wodociągowej - data poboru 09.09.2019 r.

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badaniaWartość parametryczna x)*
1Barwa, mg/l Pt 3 ± 0,3 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 2)
2Mętność, NTU poniżej 0,20
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
3pH 7,2 ± 0,2 6,5 - 9,51)
4Zapach 1 akceptowalny Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian
5Amonowy jon, mg/l poniżej 0,10
0,50
6Azotany, mg/l 3,1 ± 0,5 503)
7Azotyny, mg/l poniżej 0,10
0,503)
8Glin, µg/l poniżej 60
200
9Mangan, µg/l nie badano
50
10Żelazo ogólne, µg/l  nie badano
200
11Utlenialność, mg/l 1,1 ± 0,2 5,0

* - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
x) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
1) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
2) 
Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/l
3) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l.
Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l

Wyniki badań mikrobiologicznych jakości wody wodociągowej - data poboru 09.09.2019 r. 

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badania w [jtk]
Najwyższa
dopuszczalna wartość [jtk]
1Ogólna liczba mikroorganizmów
w (36±2) 0C, po 48h w 1 ml
nie wykryto Brak unormowania
2Ogólna liczba mikroorganizmów
w (22±2) 0C, po 72h w 1 ml
nie wykryto
Bez nieprawidłowych zmian
3Bakterie grupy coli
w 100 ml
0 0
4Escherichia coli
w 100 ml
0 0
5Clostridium perfringens
łącznie z przetrwalnikami  w 100 ml
0 0
6Enterokoki
w 100 ml
0 0

 

---Komunikat Wodociągów Płockich z dnia 08.09.2019 dotyczący jakości wody---

Woda podawana do sieci wodociągowej w zakresie badanych wskaźników fizykochemicznych i mikrobiologicznych nie uległa zmianie w odniesieniu do badań sprzed awarii. Woda badana jest w zakresie wskaźników:
- fizykochemicznych (np. azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność) - 3 razy na dobę przez Laboratorium Wodociągów Płockich;
- mikrobiologicznych - 1 raz na dobę przez Laboratorium Wodociągów Płockich.
Informacja o wynikach badań jest umieszczana na stronie WP i na bieżąco aktualizowana w przypadku badań mikrobiologicznych (po 24, 48 i 72 godzinach).
Sieć wodociągowa miasta Płocka
badana w zakresie wskaźników fizykochemicznych i mikrobiologicznych:
- 4 punkty sieci na dobę - Laboratorium Wodociągów Płockich,
- 3 punkty sieci na dobę - PPIS w Płocku.
Na stronie internetowej WP zamieszczany jest link do aktualnego komunikatu PPIS w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Płock - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.
Ujęcie wody Grabówka – pompownia – zawór czerpalny

Jakość wody w zakresie badanych wskaźników fizykochemicznych nie uległa zmianie w odniesieniu do badań sprzed awarii. Woda badana jest w zakresie wskaźników:
- fizykochemicznych (np. azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność) - 3 razy na dobę przez Laboratorium WP.
Wyniki badań fizykochemicznych jakości wody wodociągowej - data poboru 08.09.2019 r.

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badaniaWartość parametryczna x)*
1Barwa, mg/l Pt 4 ± 0,4 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 2)
2Mętność, NTU poniżej 0,20
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
3pH 7,4 ± 0,2 6,5 - 9,51)
4Zapach 1 akceptowalny Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian
5Amonowy jon, mg/l poniżej 0,10
0,50
6Azotany, mg/l 2,8 ± 0,4 503)
7Azotyny, mg/l poniżej 0,10
0,503)
8Glin, µg/l poniżej 60
200
9Mangan, µg/l nie badano
50
10Żelazo ogólne, µg/l  nie badano
200
11Utlenialność, mg/l 1,2 ± 0,2 5,0

* - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
x) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
1) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
2) 
Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/l
3) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l.
Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l

Wyniki badań mikrobiologicznych jakości wody wodociągowej - data poboru 08.09.2019 r. 

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badania w [jtk]
Najwyższa
dopuszczalna wartość [jtk]
1Ogólna liczba mikroorganizmów
w (36±2) 0C, po 48h w 1 ml
nie wykryto Brak unormowania
2Ogólna liczba mikroorganizmów
w (22±2) 0C, po 72h w 1 ml
nie wykryto Bez nieprawidłowych zmian
3Bakterie grupy coli
w 100 ml
0 0
4Escherichia coli
w 100 ml
0 0
5Clostridium perfringens
łącznie z przetrwalnikami  w 100 ml
0 0
6Enterokoki
w 100 ml
0 0

 

---Komunikat Wodociągów Płockich z dnia 07.09.2019 dotyczący jakości wody---
Wyniki badań fizykochemicznych jakości wody wodociągowej - data poboru 07.09.2019 r.

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badaniaWartość parametryczna x)*
1Barwa, mg/l Pt 4 ± 0,4 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 2)
2Mętność, NTU 0,23 ± 0,03 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
3pH 7,3 ± 0,2 6,5 - 9,51)
4Zapach 1 akceptowalny Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian
5Amonowy jon, mg/l poniżej 0,10
0,50
6Azotany, mg/l 3,1 ± 0,5 503)
7Azotyny, mg/l poniżej 0,10
0,503)
8Glin, µg/l poniżej 60
200
9Mangan, µg/l nie badano
50
10Żelazo ogólne, µg/l  nie badano
200
11Utlenialność, mg/l 1,1 ± 0,2 5,0

* - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
x) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
1) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
2) 
Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/l
3) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l.
Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l

Wyniki badań mikrobiologicznych jakości wody wodociągowej - data poboru 07.09.2019 r. 

L.p.Nazwa wskaźnikaWynik badania w [jtk]
Najwyższa
dopuszczalna wartość [jtk]
1Ogólna liczba mikroorganizmów
w (36±2) 0C, po 48h w 1 ml
nie wykryto Brak unormowania
2Ogólna liczba mikroorganizmów
w (22±2) 0C, po 72h w 1 ml
nie wykryto Bez nieprawidłowych zmian
3Bakterie grupy coli
w 100 ml
0
0
4Escherichia coli
w 100 ml
0
0
5Clostridium perfringens
łącznie z przetrwalnikami  w 100 ml
0
0
6Enterokoki
w 100 ml
0 0

 

Archiwum 7,6,5,4,3,2,1