Akredytacja Laboratorium Badawczego

1 czerwca 2010 roku Laboratorium "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. otrzymało Certyfikat Akredytacji Nr AB 1188 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji Laboratorium obejmuje 16 metod i procedur badawczych dotyczących badań wody, 14 metod i procedur badawczych dotyczących badań ścieków oraz pobieranie próbek wody i ścieków do badań.