Dane kontaktowe

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe dane kontaktowe do pracowników poszczególnych działów Spółki Wodociągi Płockie.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Zarząd
Marek Naworski

Prezes Zarządu

Andrzej Wiśniewski

Wiceprezes Zarządu

Sekretariat\Biuro Zarządu Spółki
Ilona Bombalicka

Asystent Zarządu

Główny Księgowy
Wiesława Szymańska
 • wszymanska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 05
Radca Prawny
Agnieszka Grobicka
Specjalista ds. Obrony Cywilnej
Teresa Kwestarz-Dębińska
 • tdebinska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 09
Specjalista ds. BHP i PPOŻ.
Paweł Opasiński
 • popasinski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 09
Dział Personalny i Obsługi Zarządu
Justyna Piotrowicz

Kierownik, Rzecznik Prasowy, Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ

 • jpiotrowicz@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 07
Bogumiła Zagórska

Specjalista ds. pracowniczych

 • bzagorska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 13
Anna Gruda

Referent ds. administracyjnych

 • agruda@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 11
Agnieszka Kolankiewicz

Referent ds. windykacji

 • akolankiewicz@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 13
Agnieszka Szczutowska

Z-ca Kierownika

 • aszczutowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 10
Anna Jąderko

Specjalista ds. pracowniczych

 • ajaderko@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 12
Malwina Chrobot

Referent ds. edukacji

 • mchrobot@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 11
Agnieszka Łaszkiewicz

Inspektor ds. pracowniczych

 • alaszkiewicz@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 12
Dział Techniczno - Inwestycyjny
Tomasz Strzałkowski

Kierownik

 • tstrzalkowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 16
Barbara Szczygieł

Inspektor Nadzoru

 • bszczygiel@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 18
Adam Stepkowski

Inspektor Nadzoru

 • astepkowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 20
Wojciech Złakowski

Specjalista ds. Technicznych

 • wzlakowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 20
Dominik Cyraski

Inspektor ds. Technicznych

 • dcyraski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 19
Anna Szczęsna

Inspektor ds. Technicznych

 • aszczesna@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 17
Małgorzata Olszewska

Specjalista ds. Technicznych

 • molszewska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 21
Artur Korzuchowski

Specjalista ds. Technicznych

 • akorzuchowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 19
Tomasz Krusiński

Inspektor Nadzoru

 • tkrusinski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 21
Justyna Soczewska

Inspektor ds. Technicznych

 • jkiczek@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 24
Jednostka Realizująca Projekt
Agata Buczek

Kierownik, Pełnomocnik ds. realizacji projektu (MAO)

 • abuczek@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 36
Roma Trawczyńska

Radca Prawny

 • rtrawczynska@wodociagi.pl
 • (24) 364 43 30
Kamila Pejas

Starszy Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

 • kpejas@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 35
Justyna Malicka-Straus

Specjalista ds. zamówień i prawnych

 • jmalicka@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 35
Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
Janusz Kowalkowski

Kierownik

 • jkowalkowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 52
Anna Wyczałkowska

Specjalista ds. Zamówień i Zaopatrzenia

 • awyczalkowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 54
 • (24) 364 42 64
Marzena Kacperska

Specjalista ds. Zamówień i Zaopatrzenia

 • mkacperska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 54
Dział Finansowo - Księgowy
Aneta Waćkowska

Kierownik

 • awackowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 37
Marzena Jankowska

Specjalista ksiegowy ds. podatku VAT

 • mjankowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 27
Katarzyna Gościniak - Kemicer

Specjalista ds. rachuby i płac

 • kgosciniak@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 08
Emilia Karasiewicz

Inspektor ds. księgowych

 • ekarasiewicz@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 39
Joanna Soczewka

Specjalista księgowy ds. gospodarki materiałowej

 • jsoczewka@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 27
Anna Mrozowska

Specjalista księgowy ds. środków trwałych

 • amrozowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 26
Paweł Zajączkowski

Specjalista księgowy ds. likwidatury

 • pzajaczkowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 08
Justyna Dobies

Referent ds. ksiegowości

 • jdobies@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 25
Dział Planowania i Rozliczeń
Katarzyna Kędzierska

Kierownik Działu Planowania i Rozliczeń

 • kkedzierska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 28
Alicja Gościniak

Kierownik Biura Obsługi Klienta

 • agosciniak@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 38
Marzena Strzałkowska

Inspektor ds. Obsługi Kancelaryjnej

 • mstrzalkowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 31
Tatiana Górska

Specjalista ds. Obsługi Klienta

 • tgorska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 31
Magdalena Kołodziejska - Kraśniewska

Inspektor ds. Obsługi Klienta

 • mkolodziejska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 30
Agnieszka Bzymek

Z-ca Kierownika Działu Planowania i Rozliczeń

 • abzymek@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 38
Maciej Skulski

Specjalista ds. gospodarki wodomierzowej

 • mskulski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 29
Marta Daniłło

Referent ds. rozliczeń

 • mdanillo@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 33
Aneta Ziółkowska

Referent ds. obsługi klienta

 • aziolkowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 33
Wydział Sieci Wodociągowej
Mariusz Kuciński

Kierownik

 • mkucinski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 50
Dyspozytor

 

 • alarmowy - 994
 • (24) 364 42 44
Wydział Produkcji Wody
Marcin Gańko

Kierownik

 • mganko@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 71
Stanisław Kowalski

Zastępca Kierownika

 • skowalski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 73
Karolina Stępińska

Specjalista ds. produkcji wody

 • kstepinska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 69
Wydział Głównego Mechanika
Marek Kijek

Kierownik

 • mkijek@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 60
 • (24) 364 42 61
Roman Trzebuchowski

Specjalista ds. Energetyki i automatyki

 • rtrzebuchowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 63
 • (24) 364 42 61
Laboratorium
Elżbieta Olechowska

Kierownik

 • eolechowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 80
 • (24) 364 42 75
Renata Szulecka

Zastępca Kierownika

 • rszulecka@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 76
Wydział Oczyszczalni Ścieków
Maciej Bieniowski

Kierownik

 • mbieniowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 43 00
 • GSM 603 719 494
Dorota Daniłowska

Zastępca Kierownika

 • ddanilowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 43 01
Wydział Sieci Kanalizacyjnej
Marcin Chyczewski

Kierownik

 • mchyczewski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 90
 • (24) 364 42 92
Dział Informatyki
Krzysztof Bańcer

Kierownik

 • kbancer@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 22
Dział Ochrony Środowiska
Małgorzata Hermanowska

Kierownik

 • mhermanowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 14
Monika Kurowska

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

 • mbojarska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 34
Weronika Sławańska

Inspektor ds. Ochrony Środowiska

 • wslawanska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 34