Dane kontaktowe

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe dane kontaktowe do pracowników poszczególnych działów Spółki Wodociągi Płockie.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Zarząd
Marek Naworski

Prezes Zarządu

 • mnaworski@wodociagi.pl
Andrzej Wiśniewski

Wiceprezes Zarządu

 • awisniewski@wodociagi.plma
Sekretariat\Biuro Zarządu Spółki
Ilona Bombalicka

Referent ds. administracyjnych

Główny Księgowy
Wiesława Szymańska
 • wszymanska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 05
Radca Prawny
Agnieszka Grobicka
Specjalista ds. Obrony Cywilnej
Teresa Kwestarz-Dębińska
 • tdebinska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 09
Specjalista ds. BHP i PPOŻ.
Paweł Opasiński
 • popasinski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 09
Dział Personalny i Obsługi Zarządu
Justyna Piotrowicz

Kierownik, Rzecznik Prasowy, Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ

 • jpiotrowicz@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 07
Bogumiła Zagórska

Specjalista ds. pracowniczych

 • bzagorska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 13
Emila Karasiewicz

Specjalista ds. pracowniczych

 • ekarasiewicz@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 12
Anna Gruda

Referent ds. administracyjnych

 • agruda@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 11
Agnieszka Szczutowska

Z-ca Kierownika

 • aszczutowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 10
Anna Jąderko

Specjalista ds. pracowniczych

 • ajaderko@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 12
Malwina Chrobot

Referent ds. edukacji

 • mchrobot@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 11
Dział Techniczno - Inwestycyjny
Tomasz Strzałkowski

Kierownik

 • tstrzalkowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 16
Barbara Szczygieł

Inspektor Nadzoru

 • bszczygiel@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 18
Adam Stepkowski

Inspektor Nadzoru

 • astepkowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 20
Wojciech Złakowski

Specjalista ds. Technicznych

 • wzlakowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 20
Dominik Cyraski

Inspektor ds. Technicznych

 • dcyraski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 19
Agnieszka Kolankiewicz

Referent ds. Technicznych

 • akolankiewicz@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 24
Anna Szczęsna

Inspektor ds. Technicznych

 • aszczesna@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 17
Małgorzata Olszewska

Specjalista ds. Technicznych

 • molszewska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 21
Artur Korzuchowski

Specjalista ds. Technicznych

 • akorzuchowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 19
Tomasz Krusiński

Inspektor Nadzoru

 • tkrusinski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 21
Justyna Soczewska

Inspektor ds. Technicznych

 • jkiczek@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 24
Jednostka Realizująca Projekt
Agata Buczek

Kierownik, Pełnomocnik ds. realizacji projektu (MAO)

 • abuczek@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 36
Roma Trawczyńska

Radca Prawny

 • rtrawczynska@wodocaigi.pl
 • (24) 364 43 30
Kamila Pejas

Starszy Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

 • kpejas@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 35
Justyna Malicka-Straus

Specjalista ds. zamówień i prawnych

 • jmalicka@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 35
Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
Janusz Kowalkowski

Kierownik

 • jkowalkowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 52
Anna Wyczałkowska

Specjalista ds. Zamówień i Zaopatrzenia

 • awyczalkowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 54
 • (24) 364 42 64
Marzena Kacperska

Specjalista ds. Zamówień i Zaopatrzenia

 • mkacperska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 54
Dział Finansowo - Księgowy
Aneta Waćkowska

Kierownik

 • awackowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 37
Marzena Jankowska

Specjalista ds. Księgowości

 • mjankowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 27
Romana Sawicka

Specjalista ds. Rachuby i Płac

 • rsawicka@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 08
Katarzyna Gościniak - Kemicer

Specjalista ds. Rachuby i Płac

 • kgosciniak@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 08
Joanna Soczewka

Specjalista Księgowości ds. gospodarki materiałowej

 • jsoczewka@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 27
Anna Mrozowska

Specjalista Księgowości ds. środków trwałych

 • amrozowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 26
Agnieszka Jąderko

Inspektor Księgowy

 • agjaderko@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 25
Paweł Zajączkowski

Specjalista Księgowości ds. likwidatury

 • pzajaczkowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 39
Dział Planowania i Rozliczeń
Katarzyna Kędzierska

Kierownik Działu Planowania i Rozliczeń

 • kkedzierska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 28
Alicja Gościniak

Kierownik Biura Obsługi Klienta

 • agosciniak@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 32
Marzena Strzałkowska

Inspektor ds. Obsługi Kancelaryjnej

 • mstrzalkowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 31
Tatiana Górska

Specjalista ds. Obsługi Klienta

 • tgorska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 31
Magdalena Kołodziejska - Kraśniewska

Inspektor ds. Obsługi Klienta

 • mkolodziejska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 30
Agnieszka Bzymek

Z-ca Kierownika Działu Planowania i Rozliczeń

 • abzymek@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 38
Maciej Skulski

Specjalista ds. gospodarki wodomierzowej

 • mskulski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 29
Marta Daniłło

Referent ds. rozliczeń

 • mdanillo@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 33
Aneta Ziółkowska

Referent ds. obsługi klienta

 • aziolkowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 33
Wydział Sieci Wodociągowej
Mariusz Kuciński

Kierownik

 • mkucinski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 50
Dyspozytor

 

 • alarmowy - 994
 • (24) 364 42 44
Wydział Produkcji Wody
Marcin Gańko

Kierownik

 • mganko@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 71
Stanisław Kowalski

Zastępca Kierownika

 • skowalski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 73
Karolina Stępińska

Specjalista ds. produkcji wody

 • kstepinska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 69
Wydział Głównego Mechanika
Marek Kijek

Kierownik

 • mkijek@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 60
 • (24) 364 42 61
Roman Trzebuchowski

Specjalista ds. Energetyki i automatyki

 • rtrzebuchowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 63
 • (24) 364 42 61
Laboratorium
Ewa Bieńkowska

Kierownik

 • ebienkowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 80
 • (24) 364 42 75
Elżbieta Olechowska

Zastępca Kierownika, Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości w Laboratorium

 • eolechowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 76
Wydział Oczyszczalni Ścieków
Maciej Bieniowski

Kierownik

 • mbieniowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 43 00
 • GSM 603 719 494
Dorota Daniłowska

Zastępca Kierownika

 • ddanilowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 43 00
Wydział Sieci Kanalizacyjnej
Marcin Chyczewski

Kierownik

 • mchyczewski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 90
 • (24) 364 42 92
Dział Informatyki
Krzysztof Bańcer

Kierownik

 • kbancer@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 22
Dział Ochrony Środowiska
Małgorzata Hermanowska

Kierownik

 • mhermanowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 14
Monika Kurowska

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

 • mbojarska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 38
Weronika Sławańska

Inspektor ds. Ochrony Środowiska

 • wslawanska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 38