Dane kontaktowe

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe dane kontaktowe do pracowników poszczególnych działów Spółki Wodociągi Płockie.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Zarząd
Marek Naworski

Prezes Zarządu

 • mnaworski@wodociagi.pl
Andrzej Wiśniewski

Wiceprezes Zarządu

 • awisniewski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 04
Sekretariat\Biuro Zarządu Spółki
Justyna Malicka-Straus

Asystent Zarządu

Główny Księgowy
Wiesława Szymańska
 • wszymanska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 05
Radca Prawny
Agnieszka Grobicka
Specjalista ds. Obrony Cywilnej
Teresa Kwestarz-Dębińska
 • tdebinska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 09
Specjalista ds. BHP i P.Poz
Paweł Opasiński
 • popasinski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 09
Dział Personalny i Obsługi Zarządu
Justyna Piotrowicz

Kierownik, Rzecznik Prasowy, Pełnomocnik Zarządu ds. zarządzania jakością i środowiskiem

 • jpiotrowicz@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 07
Bogumiła Zagórska

Starszy Inspektor

 • bzagorska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 12
 • (24) 364 42 10
Emila Karasiewicz

Specjalista ds. osobowych i szkoleń

 • ekarasiewicz@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 12
 • (24) 364 42 10
Anna Jąderko

Starszy Inspektor

 • ajaderko@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 12
 • (24) 364 42 10
Agnieszka Szczutowska

Specjalista ds. Windykacji

 • aszczutowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 13
Dział Techniczno - Inwestycyjny
Tomasz Strzałkowski

Kierownik

 • tstrzalkowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 16
Barbara Szczygieł

Inspektor Nadzoru

 • bszczygiel@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 18
Adam Stepkowski

Inspektor Nadzoru

 • astepkowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 20
Wojciech Złakowski

Inspektor ds. Technicznych

 • wzlakowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 20
Dominik Cyraski

Inspektor ds. Technicznych

 • dcyraski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 19
Agnieszka Kolankiewicz

Referent ds. Technicznych

 • akolankiewicz@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 24
Elżbieta Bogucka

Zastępca Kierownika

 • ebogucka@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 17
Małgorzata Olszewska

Starszy Inspektor ds. Technicznych

 • molszewska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 21
Artur Korzuchowski

Inspektor ds. Technicznych

 • akorzuchowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 19
Tomasz Krusiński

Inspektor Nadzoru

 • tkrusinski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 21
Justyna Kiczek

Referent ds. Technicznych

 • jkiczek@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 24
Jednostka Realizująca Projekt
Agata Buczek

Kierownik Zespołu ds. Finansowych

 • abuczek@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 36
Roma Trawczyńska

Radca Prawny

 • rtrawczynska@wodocaigi.pl
 • (24) 364 43 30
Kamila Pejas

Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

 • kpejas@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 35
Dział Zaopatrzenia
Janusz Kowalkowski

Kierownik

 • jkowalkowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 52
Anna Wyczałkowska

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

 • awyczalkowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 54
 • (24) 364 42 64
Marzena Kacperska

Inspektor ds. Zaopatrzenia

 • mkacperska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 54
Dział Finansowo - Księgowy
Aneta Waćkowska

Kierownik

 • awackowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 37
Marzena Jankowska

Specjalista ds. Księgowości

 • mjankowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 27
Romana Sawicka

Specjalista ds. Rachuby i Płac

 • rsawicka@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 08
Katarzyna Gościniak - Kemicer

Specjalista ds. Rachuby i Płac

 • kgosciniak@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 08
Joanna Soczewka

Specjalista ds. Księgowości

 • jsoczewka@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 27
Anna Mrozowska

Specjalista ds. Księgowości

 • amrozowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 26
Agnieszka Jąderko

Inspektor ds. Księgowości

 • agjaderko@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 25
Paweł Zajączkowski

Specjalista ds. Księgowości

 • pzajaczkowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 39
Dział Planowania i Rozliczeń
Katarzyna Kędzierska

Kierownik Działu Planowania i Rozliczeń

 • kkedzierska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 28
Alicja Gościniak

Kierownik Biura Obsługi Klienta

 • agosciniak@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 32
Marzena Strzałkowska

Inspektor ds. Obsługi Kancelaryjnej

 • mstrzalkowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 31
Tatiana Górska

Specjalista ds. Obsługi Klienta

 • tgorska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 31
Magdalena Kołodziejska - Kraśniewska

Inspektor ds. Obsługi Klienta

 • mkolodziejska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 30
Agnieszka Bzymek

Z-ca Kierownika Działu Planowania i Rozliczeń

 • abzymek@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 38
Maciej Skulski

Specjalista ds. gospodarki wodomierzowej

 • mskulski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 29
Marta Daniłło

Referent ds. rozliczeń

 • mdanillo@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 33
Aneta Ziółkowska

Referent ds. obsługi kielnta

 • aziolkowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 33
Wydział Sieci Wodociągowej
Mariusz Kuciński

Kierownik

 • mkucinski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 50
Zbigniew Struzikiewicz

Zastępca Kierownika

 • zstruzikiewicz@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 40
 • alarmowy - 994
 • (24) 364 42 44; 364 42 46
 • (24) 364 42 45
Wydział Produkcji Wody
Krzysztof Matuszewski

Kierownik

 • kmatuszewski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 70
Marcin Gańko

Koordynator programu rozwoju infrastruktury wodociągowej dla Płocka

 • mganko@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 71
Stanisław Kowalski

Zastępca Kierownika

 • skowalski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 73
Karolina Stępińska

Inspektor ds. technicznych

 • kstepinska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 69
Wydział Głównego Mechanika
Marek Kijek

Główny Mechanik

 • mkijek@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 60
 • (24) 364 42 61
Bożena Rogowska

Zastępca Głównego Mechanika ds. transportu

 • brogowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 62
 • (24) 364 42 61
Roman Trzebuchowski

Specjalista ds. Energetycznych

 • rtrzebuchowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 63
 • (24) 364 42 61
Adam Bednarczyk

Główny Specjalista ds. Energetycznych

 • abednarczyk@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 63
Laboratorium
Ewa Bieńkowska

Kierownik

 • ebienkowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 80
 • (24) 364 42 75
Elżbieta Olechowska

Zastępca Kierownika, Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości w Laboratorium

 • eolechowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 76
Wydział Oczyszczalni Ścieków
Maciej Bieniowski

Kierownik

 • mbieniowski@wodociagi.pl
 • (24) 364 43 00
 • GSM 603 719 494
Dorota Daniłowska

Zastępca Kierownika

 • ddanilowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 43 00
Wydział Sieci Kanalizacyjnej
Marcin Chyczewski

Kierownik

 • mchyczewski@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 90
 • (24) 364 42 92
Dział Informatyki
Krzysztof Bańcer

Kierownik

 • kbancer@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 22
Dział Ochrony Środowiska
Małgorzata Hermanowska

Kierownik

 • mhermanowska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 14
Monika Kurowska

Inspektor ds. Ochrony Środowiska

 • mbojarska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 38
Weronika Sławańska

Inspektor ds. Ochrony Środowiska

 • wslawanska@wodociagi.pl
 • (24) 364 42 38