„Nadzieja 2016”

W dniu 9 czerwca 2016 roku „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. wzięły udział w XV Krajowym Integracyjnym Festynie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

„Nadzieja 2016”, który odbył się w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych w Płocku. Wśród licznych atrakcji była nasza maskotka Wydra Lutra, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.