Planowane inwestycje

1. Wykonanie nowego zasilania elektrycznego  do studni K-1A, IIC,VB

2. Opracowanie dokumentacji i wykonanie nowego otworu studni VIB wraz z infrastrukturą

3. Wykonanie spięcia sieci wodociągowej ul. Dobrowolskiego/ul. Piaska

4. Budowa wodociągu w sięgaczu ul. Szpitalnej

5. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tartacznej

6. Budowa wodociągu w ul. Janówek

7. Budowa wodociągu w sięgaczu ul. Zielonej

8. III Etap wykonania monitoringu sieci wodociągowej

9. Rozbudowa instalacji odsiarczania biogazu w Oczyszczalni Maszewo

10. Instalacja awaryjnego zasilania energetycznego Oczyszczalni Maszewo

11. Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Mazowieckiej

12. Przebudowa wodociągu w ul. Sołdka

13. Budowa wodociągu w sięgaczu ul. Lisiej

14. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wesółka I etap

15. Osiedle Łukasiewicza - przebudowa wodociągu AC III etap (część osiedla pomiędzy ulicami Roguckiego a Rembielińskiego)

16. Wymiana rurociągów magistralnych w ul. Filtrowej (na odcinku od komory K13 do komory K11)

17. Przebudowa przyłączy wodociągowych związana z przebudową dróg (ul.: Borowicka)

18. Budowa wodociągu w ulicy Okopowej

19. Budowa wodociągu w sięgaczu ulicy Granicznej

20. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Padlewskiego

21. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Łukasiewicza

22. Modernizacja kanału sanitarnego w ul. Sienkiewicza

23. Modernizacja kanału sanitarnego w ul. Gałczyńskiego

24. Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Lisiej

25. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego (od Kościoła Mariawitów do kolektora „A”)

26. Podłączenia posesji - odcinki kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym