Przeprowadzanie prac związanych z poprawą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Płock

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. informują o zamiarze przeprowadzenia dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej na terenie miasta Płocka w dniach 15-21 lipca br.

W czasie prowadzenia wyżej wymienionych prac może okresowo wystąpić pogorszenie własności organoleptycznych wody tj. barwa, zapach i smak. Dezynfekcję sieci planujemy przeprowadzić w rejonie osiedla Winiary, Imielnica/Borowiczki i Trzepowa.

Informujemy, że zawartość środka dezynfekcyjnego w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie będzie wyższa od normatywu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz.417) z późniejszymi zmianami. O prowadzeniu zaplanowanych prac poinformujemy również Odbiorów wody w środkach masowego przekazu, na naszej stronie internetowej oraz za pośrednictwem służb Dyspozytora.