Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

Przetarg nieograniczony

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w Płocku 09-402, przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, działajac w oparciu o Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku  garażowego  z zapleczem socjalnym  dla potrzeb Wydziału Sieci  Kanalizacyjnej, wraz z instalacjami  sanitarnymi, elektrycznymi,   c.o.  i przyłączami, z dobudowaniem  placu  i zagospodarowaniem terenu  w rejonie projektowanego  budynku, zlokalizowanego  na terenie  Oczyszczalni  Ścieków  w Maszewie n/Wisłą.

Przedmiotem zamówienia jest: budynek składający się z dwóch brył: garażowej - wyższej i zaplecza technicznego – niższej, usytuowano tuż przy wjeździe na teren Oczyszczalni Ścieków, równolegle do istniejącej hali stalowej, z poszerzeniem placu do szerokości 18 m, stanowiącym przestrzeń manewrową dla garażowanych samochodów.

 

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dokumentacja projektowa

Ogłoszenie wyniku postępowania