Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

Przetarg nieograniczony

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym dla terenu Cukrowni przy ul. Pocztowej oraz odcinka kanału sanitarnego od studni S20 do studni S3 przy ul. Borowickiej 2 w Płocku...

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dokumentacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Badania geotechniczne

Przedmiar