Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

Przetarg ofertowy

Ogłoszenie i SIWZ na „odbiór i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Maszewie, który polegać ma na załadunku i transporcie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Maszewie do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Oferta w wersji edytowalnej dla Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyniku postępowania