Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

Przetarg_nieograniczony

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. ul. Harc. Ant. Gradowskiego 11, 09-402 Płock, działając w oparciu o "Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi", ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.:"remont-modernizacja Rozdzielni 15kV na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Płocku, na terenie należącym "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. przy ul Górnej 56B (wjazd od ul. Filtrowej)".

Ogłosznie z dn. 30.10.2017r.

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia z dn. 30.10.2017r.

Dokumentacja projektowa z dn. 30.10.2017r.

Specyfikacje z dn. 30.10.2017r.

Przedmiar z dn. 30.10.2017r.

Sprostowania z dn. 31.10.2017r.

Odpowiedź na pytanie z dn. 06.11.2017r.

Odpowiedź na pytania z dn. 09.11.2017r.

Informacja o wyniku postępowania z dn. 28.11.2017r.