Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

Przetarg_nieograniczony

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w Al. F. Kobylińskiego i w Al. P. Nowaka wraz z budową wodociągu w Al. P. Nowaka (dawna Al. Spacerowa)”.

Ogłoszenie o zamówniu

Dział I - Instrukcja dla wykonawcy

Dział I - Załączniki

Dział II - Opis przedmiotu zamównia

Dział II - Załącznik nr.1

Dział II - Załącznik nr.2

Dział II - Dokumentacja Techniczna

Dział II - Tabela przedmiaru robót

Dział III - Wzór umowy

Sprostowanie ogłoszenia (załącznik nr.1 do OPZ) - 28.12.2017r.

Odpowiedzi na pytania 11.01.2018 r.

Odpowiedź na pytanie dotyczące zmiany terminu składania ofert - 23.01.2018 r.

Zestawianie ofert 29.01.2018

Informacja o wyniku postępowania z dnia 19.02.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia