Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

Przetarg_nieograniczony

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o., 09-402 Płock ul. Harc. A. Gradowskiego 11, zapraszają do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy koagulantu glinowego dla stacji uzdatniania wody w Płocku.  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi zlecane przez „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o.

Ogłoszenie z dnia 05.01.2018r.

Siwz z dnia 05.01.2018r.

Załacznik do SIWZ z dnia 05.01.2018r.