Usługi kanalizacyjne

Inspekcja TV kanalizacji

Oferujemy szczegółową inspekcję kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w zakresie średnic DN 0,1 - DN 1,5 m wraz z pomiarem spadków. Inspekcja umożliwia wykrycie uszkodzeń rurociągów oraz wszelkich nieprawidłowości związanych
z wykonaniem sieci. Po wykonanej usłudze sporządzany jest raport zawierający szczegółowy opis wszelkich usterek (wraz z dokumentacją fotograficzną) oraz wykres spadków. Dokumentacja przekazywana jest w formie papierowej jak
i na płycie DVD.

Ceny

  • Do 25mb - 170 zł/ usługa.*
  • Powyżej 25mb - 7 zł/ mb 
  • W przypadku wykonania usługi poza granicami miasta Płocka zleceniodwaca usługi dodatkowo obciążony będzie ceną za 1km przejazdu do wyznaczonego miejsca - 3zł/km*

Czyszczenie kanalizacji, usuwanie blokad kanalizacyjnych

Oferujemy czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy użyciu specjalistycznych pojazdów ciśnieniowych w zakresie średnic DN 0,1 - DN 1,5 m. Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt do wykonywania tego typu prac. Usuwamy blokady kanalizacyjne powstałe na przyłączach kanalizacyjnych oraz w kanałach zbiorczych. Udrażniamy kanały poprzerastane korzeniami specjalistyczną głowicą tnąco - frezującą.

Ceny

  • samochód specjalny z odzyskiem wody - 350 zł/ godz. +116,67zł (opłata stała za dojazd)*
  • samochód specjalny - 260zł/ godz. +87,04zł(opłata stała za dojazd)*
  • wywóz osadu z czyszczenia kanalizacji - 130 zł/ tona*

*podane ceny są cenami netto


Może chciałbyś zobaczyć jeszcze: