Usługi wodociągowe

Wydział Sieci Wodociągowej świadczy usługi na zewnątrz w zakresie:

  • usuwanie awarii
  • wykonywanie przyłączy wodociągowych
  • wykonywanie włączeń do wodociągu
  • lokalizacja awarii
  • lokalizacja uzbrojenia podziemnego

 

Każdorazowo dokonujemy indywidualnej wyceny, ponieważ wykonanie powyższych usług zależne jest od bardzo wielu czynników i parametrów, takich jak:

  • lokalizacja urządzeń (w drogach o nawierzchni utwardzonej lub w terenie zielonym)
  • średnica rurociągu
  • rodzaj materiału
  • uzbrojenie terenu, etc.

Może chciałbyś zobaczyć jeszcze: