Statystyka

Infrastruktura eksploatowana przez „Wodociągi  Płockie” Sp. z o.o. stan na koniec 2016 r.

Sieć wodociągowa o łącznej długości 495,5 km, w tym:

sieć magistralna 24,1 km sieć rozdzielcza 302 km przyłącza 169,4 km

Sieć kanalizacyjna o łącznej długości 293,5 km, w tym:

kanalizacja ogólnospławna 37,1 km kanalizacja sanitarna 203,4 km przyłącza 53,0 km