Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

Wybór Biegłego Rewidenta

Rada Nadzorcza „Wodociągów Płockich ” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Harcerza A. Gradowskiego 11 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2017 i 2018

ogłoszenie

specyfikacja

 

Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informuje,

iż do przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego za lata 2017 i 2018

została wybrana firma „AKCEPT” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Koninie, ul. Spółdzielców 3.

Rada Nadzorcza „Wodociągów Płockich ” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Harcerza A. Gradowskiego 11 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2017 i 2018 

Poniżej umieść załączniki:

- ogłoszenie

- specyfikacja