Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji istniejącego rurociągu Dn 350 metodą crackingu statycznego w ul. Armii Krajowej w Płocku.

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Spółka z o.o. w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycje i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę nakładek na wodomierze do odczytu radiowego...

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Spółka z o.o. w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych (tankowanie) - w ilości Pb95 -10 000 litrów, ON - 130 000 litrów /12 miesięcy.

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Spółka z o.o. posiada do upłynnienia maszyny i urządzenia wyłączone z eksploatacji w Wydziale Oczyszczalni Ścieków.

Zobacz więcej

Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają nieograniczony przetarg pisemny na prowadzenie doradztwa projektowego polegającego na analizie i konsultacji realizowanego Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Zobacz więcej