Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają nieograniczony przetarg pisemny na prowadzenie doradztwa projektowego polegającego na analizie i konsultacji realizowanego Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Spółka z o.o. w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczny na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółki "Wodociagi Płockie" Sp. z o.o.

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Spółka z o.o. w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczny na: dostawę chlorku poliglinu do zwalczania bakterii nitkowatych wraz z urządzeniami do magazynowania i dozowania - w ilości 250 ton/12 miesięcy.

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie Sp. z o.o." w Płocku 09-402, przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, ogłaszają przetarg nieograniczony na sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w planowanej ilości około 11000 MWh dla 46 punktów poboru należących do "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o.

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie Sp. z o.o." w Płocku 09-402, przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11,

ogłaszają przetarg nieograniczony na obsługę bankową "Wodociągów Płockich Sp. z o.o."

Zobacz więcej