Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę nakładek na wodomierze do radioodczytu w ilości 3000 sztuk.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w Płocku 09-402, przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, działajac w oparciu o Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku  garażowego  z zapleczem socjalnym  dla potrzeb Wydziału Sieci  Kanalizacyjnej, wraz z instalacjami  sanitarnymi, elektrycznymi,   c.o.  i przyłączami, z dobudowaniem  placu  i zagospodarowaniem terenu  w rejonie projektowanego  budynku, zlokalizowanego  na terenie  Oczyszczalni  Ścieków  w Maszewie n/Wisłą.

Przedmiotem zamówienia jest: budynek składający się z dwóch brył: garażowej - wyższej i zaplecza technicznego – niższej, usytuowano tuż przy wjeździe na teren Oczyszczalni Ścieków, równolegle do istniejącej hali stalowej, z poszerzeniem placu do szerokości 18 m, stanowiącym przestrzeń manewrową dla garażowanych samochodów.

 

Zobacz więcej

Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku” realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. w Płocku, ul. H. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych.

Zobacz więcej

Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap II” realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Zobacz więcej