Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu
o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne
i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę siarczanu żelazowego w ilości 1000 ton.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o., 09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na naprawy dróg po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Płocka.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w Płocku 09-402, przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11,
ogłaszają przetargu nieograniczonego na obsługę bankową „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. w Płocku 09-402, przy ul. H. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania  zamówień  na roboty  budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na:

odbiór i zagospodarowanie    ustabilizowanych  komunalnych  osadów  ściekowych  o kodzie 19 08 05   z  oczyszczalni  ścieków  w  Maszewie  do  miejsca odzysku  lub  unieszkodliwiania  wraz   z przeprowadzeniem  zadeklarowanej   operacji   zagospodarowania  osadu.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w Płocku 09-402, przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, działając w oparciu o Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień na Remont Zbiornika Wody Czystej naterenie Stacji Uzdatniania Wody w Płocku przy ul. Górnej 56B.

    Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie wykładziny w ilości 1690 m2 - powłoki w systemie PCC na ścianach, słupach, blokach oporowych rurociągów i stropie wewnątrz zbiornika, aplikowanej metodą natryskową, o średniej grubości 2,5 cm oraz wykonaniu iniekcji ciśnieniowej, występujących w zbiorniku rys w ilości 40 mb.
Należy stosować materiały posiadające dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz atesty higieniczne dopuszczające do kontaktu z wodą pitną.
Prace obejmują przygotowanie powierzchni do reprofilacji: skucie warstw nienośnych, czyszczenie - piaskowanie powierzchni do „zdrowej” nośnej warstwy, zabezpieczenie odkrytego zbrojenia, naprawy spękanych bloków oporowych rurociągów.

Zobacz więcej