Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

Budowa wodociągu w ulicy Janówek w Płocku, wg P.T. Budowy sieci wodociągowej
w ul. Janówek (Dz. Nr 509, 502, 503, 512, 513, 514, 532, 779, 778, 777, 907, 902, 775,
774, 753, 752/6, 751, 781, 780, 877, 554/1, 562, 604)

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony

Dodano: 2010-11-19

Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku” realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony

Dodano: 2010-11-03

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. w Płocku 09-402, przy ul. H. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę wodomierzy wraz z osprzętem....

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony

Dodano: 2010-11-02

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na usługę pełnienia roli Inżyniera kontraktu dla projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony

Dodano: 2010-10-22


"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym dla terenu Cukrowni przy ul. Pocztowej oraz odcinka kanału sanitarnego od studni S20 do studni S3 przy ul. Borowickiej 2 w Płocku...

Zobacz więcej