Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 2010-11-03

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. w Płocku 09-402, przy ul. H. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę wodomierzy wraz z osprzętem....

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony

Dodano: 2010-11-02

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na usługę pełnienia roli Inżyniera kontraktu dla projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony

Dodano: 2010-10-22


"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym dla terenu Cukrowni przy ul. Pocztowej oraz odcinka kanału sanitarnego od studni S20 do studni S3 przy ul. Borowickiej 2 w Płocku...

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony

Dodano: 2010-10-15

Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w planowanej ilości około 10000 MWh dla 45 punktów poboru należących do "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o.

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony

Dodano: 2010-10-08

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w Płocku 09-402, przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, działając w oparciu o Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla potrzeb Wydziału Sieci Kanalizacyjnej, wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, c.o. i przyłączami, z dobudowaniem placu i zagospodarowaniem terenu w rejonie projektowanego budynku, zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Maszewie n/Wisłą...

Zobacz więcej