Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku” realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. w Płocku, ul. H. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych.

Zobacz więcej

Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap II” realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Zobacz więcej

Budowa wodociągu w ulicy Janówek w Płocku, wg P.T. Budowy sieci wodociągowej
w ul. Janówek (Dz. Nr 509, 502, 503, 512, 513, 514, 532, 779, 778, 777, 907, 902, 775,
774, 753, 752/6, 751, 781, 780, 877, 554/1, 562, 604)

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony

Dodano: 2010-11-19

Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku” realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Zobacz więcej