Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

WODOCIĄGI  PŁOCKIE Sp. z o.o. ogłaszają przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdu

Zobacz więcej

WODOCIĄGI  PŁOCKIE Sp. z o.o. ogłaszają przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdu

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. ul. Harc. Ant. Gradowskiego 11, 09-402 Płock, działając w oparciu o "Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi", ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.:"remont-modernizacja Rozdzielni 15kV na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Płocku, na terenie należącym "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. przy ul Górnej 56B (wjazd od ul. Filtrowej)".

Zobacz więcej

Rada Nadzorcza „Wodociągów Płockich ” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Harcerza A. Gradowskiego 11 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2017 i 2018

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w centrum miasta Płocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej”.

Zobacz więcej