Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. 3 Maja i w ul. Pięknej wraz rozbudową ul. 3 Maja oraz budową łącznika od Al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja”.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o., 09-402 Płock ul. Harc. A. Gradowskiego 11, zapraszają do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy koagulantu glinowego dla stacji uzdatniania wody w Płocku.  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi zlecane przez „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w Al. F. Kobylińskiego i w Al. P. Nowaka wraz z budową wodociągu w Al. P. Nowaka (dawna Al. Spacerowa)”.

Zobacz więcej

WODOCIĄGI  PŁOCKIE Sp. z o.o. ogłaszają przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdu

Zobacz więcej

WODOCIĄGI  PŁOCKIE Sp. z o.o. ogłaszają przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdu

Zobacz więcej