Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego marki Star 266K 12,3T "Dźwig" z silnikiem o zapłonie samoczynnym. Rok produkcji - 1976.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na dostawę wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody w ramach rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III” współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na dostawę rur kielichowych oraz kształtek z żeliwa sferoidalnego dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku”  w ramach rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III” współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. w Płocku ul. Harc. Ant. Gradowskiego 11 ogłaszają przetarg nieograniczony na trzecią regenerację granulowanego węgla aktywnego pracującego w Filtrze Węglowym nr 1 na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku.

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. w Płocku ul. Harc. Ant. Gradwoskiego 11 działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę (tankowanie) paliw płynnych.

Zobacz więcej