Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

Rada Nadzorcza „Wodociągów Płockich ” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Harcerza A. Gradowskiego 11 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015.

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Spółka z o.o. w Płocku 09-402, przy ul. Harc. Ant. Gradowskiego 11 działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycjyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni Maszewo i Przepompowni Ścieków przy ul. Jasne w Płocku w postaci skratek 19 08 01, zawartości piaskowników 19 08 02.

Zobacz więcej

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka, w ulicach 1-go Maja i arc. Ant. Gradowskiego, realizowanego w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego marki Star 266K 12,3T "Dźwig" z silnikiem o zapłonie samoczynnym. Rok produkcji - 1976.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na dostawę wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody w ramach rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III” współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Zobacz więcej