Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. w Płocku ul. Harc. Ant. Gradowskiego 11 ogłaszają przetarg nieograniczony na trzecią regenerację granulowanego węgla aktywnego pracującego w Filtrze Węglowym nr 1 na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku.

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. w Płocku ul. Harc. Ant. Gradwoskiego 11 działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę (tankowanie) paliw płynnych.

Zobacz więcej


„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na usługę Pełnienia roli Inżyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa kolektora ściekowego „F” metodą bezwykopową”, w ramach rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Spółka z o.o. w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę (tankowanie) paliw płynnych - w ilości PB95 - 40.000 litrów, ON - 420.000 litrów

Zobacz więcej