Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Harc. Ant. Gradowskiego 11 ogłaszają przetarg niograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Spółki "Wodociagi Płockie" Sp. z o.o.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w Płocku 09-402, przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, działając w oparciu o Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę Budynku Warsztatowo-garażowego, zlokalizowanego na terenie zaplecza technicznego Wodociagów Plockich Sp. z o.o. w Plocku przy ul.Górnej 56B, wjazd od ul.Filtrowej.

Zobacz więcej

Rada Nadzorcza „Wodociągów Płockich ” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Harcerza A. Gradowskiego 11 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015.

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Spółka z o.o. w Płocku 09-402, przy ul. Harc. Ant. Gradowskiego 11 działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycjyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni Maszewo i Przepompowni Ścieków przy ul. Jasne w Płocku w postaci skratek 19 08 01, zawartości piaskowników 19 08 02.

Zobacz więcej

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka, w ulicach 1-go Maja i arc. Ant. Gradowskiego, realizowanego w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka.

Zobacz więcej