Decyzją z dnia 30 stycznia 2012 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska anulował (zaliczył w poczet kosztów poniesionych na realizację inwestycji ) kary...

Zobacz więcej

„FOTOWIEŻA” – konkurs  fotograficzny  na  ciekawe  pokazanie piękna wieży ciśnień /całość, fragment lub szczegół/.  

Zobacz więcej

Wodociągom  Płockim Sp. z o.o. został przyznany Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2010 według D&B Poland.

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. zdobyły XII miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2011 przyznawany przez Strefę Gospodarki i Dziennik Gazeta Prawna.

Zobacz więcej

29 kwietnia 2011 roku została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków P5 przy ul. Mazura i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku” realizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” z konsorcjum firm: Molewski Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "HYDROBUD" Sp. z o.o. na kwotę 4 623 419,33 PLN brutto. 

Zobacz więcej