28 kwietnia 2011 roku została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie- etap II realizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekoej na terenie Miasta Płocka, etap I" z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL - AQUA S.A. na kwotę 63 069 376,58 PLN brutto.

Zobacz więcej

W dniu 18 marca br. Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło ocenę Laboratorium w procesie nadzoru z rozszerzeniem zakresu akredytacji o nowe, cztery metody/procedury badawcze dotyczące badań wody i pięć metod/procedur dotyczących badań ścieków.

Zobacz więcej

22.03.2011r.Pan Marek Naworski – Prezes Zarządu „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. został odznaczony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. Wyróżnienie zostało przyznane przez Prezydenta RP. Odznaczenie wręczył podczas Sesji Rady Miasta Płocka wojewoda mazowiecki Pan Jacek Kozłowski.

Zobacz więcej

Pierwsze 30 osób, które 22 marca wyślą hasło tegorocznego Światowego Dnia Wody pod adres jpiotrowicz@wodociagi.pl otrzyma gadżety wodociągowe.

Zobacz więcej

22  MARCA  OBCHODZIMY  ŚWIATOWY   DZIEŃ  WODY

 ŚwiatowyDzień Wody (Word Water Day) obchodzony jest dnia 22 marca i ustanowiony został podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju (UNCED), która odbyła się 22 grudnia 1992 r. w Rio de Janeiro, w Brazylii. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi społeczności na całym globie na najważniejsze problemy związane z zasobami wody słodkiej na świecie oraz uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Hasło tegorocznego Dnia Wody "Woda dla miast. Odpowiedź na miejskie wyzwania" ma zwrócić uwagę na trudne położenie mieszkańców miast, którzy nie mają dostępu do czystej wody pitnej.

Zobacz więcej