Wodociągom  Płockim Sp. z o.o. został przyznany Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2010 według D&B Poland.

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. zdobyły XII miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2011 przyznawany przez Strefę Gospodarki i Dziennik Gazeta Prawna.

Zobacz więcej

29 kwietnia 2011 roku została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków P5 przy ul. Mazura i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku” realizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” z konsorcjum firm: Molewski Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "HYDROBUD" Sp. z o.o. na kwotę 4 623 419,33 PLN brutto. 

Zobacz więcej

28 kwietnia 2011 roku została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie- etap II realizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekoej na terenie Miasta Płocka, etap I" z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL - AQUA S.A. na kwotę 63 069 376,58 PLN brutto.

Zobacz więcej

W dniu 18 marca br. Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło ocenę Laboratorium w procesie nadzoru z rozszerzeniem zakresu akredytacji o nowe, cztery metody/procedury badawcze dotyczące badań wody i pięć metod/procedur dotyczących badań ścieków.

Zobacz więcej