22  MARCA  OBCHODZIMY  ŚWIATOWY   DZIEŃ  WODY

 ŚwiatowyDzień Wody (Word Water Day) obchodzony jest dnia 22 marca i ustanowiony został podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju (UNCED), która odbyła się 22 grudnia 1992 r. w Rio de Janeiro, w Brazylii. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi społeczności na całym globie na najważniejsze problemy związane z zasobami wody słodkiej na świecie oraz uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Hasło tegorocznego Dnia Wody "Woda dla miast. Odpowiedź na miejskie wyzwania" ma zwrócić uwagę na trudne położenie mieszkańców miast, którzy nie mają dostępu do czystej wody pitnej.

Zobacz więcej

Dnia 3 marca 2011 roku w Poznaniu rozegrany został FINAŁ VII edycji Hawlingu - Turnieju Bowlingowego dla przedsiębiorstw wodociągowych.

Zobacz więcej

01.03.2011r.funkcja Measure Authorising Officer ( MAO) Pełnomocnika ds. realizacji projektu “Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”  została powierzona Pani Hannie Małgorzacie Hermanowskiej, która zastąpiła odwołanego z tej funkcji Pana Jacka Małeckiego.

Zobacz więcej

Na mocy uchwały nr 1 / RN / 2011 z dnia 24 lutego 2011r. odwołano Pana Jacka Małeckiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Nowym Wiceprezesem został Pan Andrzej Wiśniewski powołany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2 / RN / 2011r. z dnia 24 lutego 2011r.

Zobacz więcej

Konkurs kierowany jest do uczniów w wieku szkolnym i przedszkolnym. Termin składania prac 18.11.2010r. Regulamin konkursu.

Zobacz więcej