Dnia 3 marca 2011 roku w Poznaniu rozegrany został FINAŁ VII edycji Hawlingu - Turnieju Bowlingowego dla przedsiębiorstw wodociągowych.

Zobacz więcej

01.03.2011r.funkcja Measure Authorising Officer ( MAO) Pełnomocnika ds. realizacji projektu “Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”  została powierzona Pani Hannie Małgorzacie Hermanowskiej, która zastąpiła odwołanego z tej funkcji Pana Jacka Małeckiego.

Zobacz więcej

Na mocy uchwały nr 1 / RN / 2011 z dnia 24 lutego 2011r. odwołano Pana Jacka Małeckiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Nowym Wiceprezesem został Pan Andrzej Wiśniewski powołany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2 / RN / 2011r. z dnia 24 lutego 2011r.

Zobacz więcej

Konkurs kierowany jest do uczniów w wieku szkolnym i przedszkolnym. Termin składania prac 18.11.2010r. Regulamin konkursu.

Zobacz więcej

1 czerwca 2010 roku Laboratorium "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. otrzymało Certyfikat Akredytacji Nr AB 1188 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji Laboratorium obejmuje 16 metod i procedur badawczych dotyczących badań wody, 14 metod i procedur badawczych dotyczących badań ścieków oraz pobieranie próbek wody i ścieków do badań.

Zobacz więcej