01.03.2011r.funkcja Measure Authorising Officer ( MAO) Pełnomocnika ds. realizacji projektu “Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”  została powierzona Pani Hannie Małgorzacie Hermanowskiej, która zastąpiła odwołanego z tej funkcji Pana Jacka Małeckiego.

Zobacz więcej

Na mocy uchwały nr 1 / RN / 2011 z dnia 24 lutego 2011r. odwołano Pana Jacka Małeckiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Nowym Wiceprezesem został Pan Andrzej Wiśniewski powołany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2 / RN / 2011r. z dnia 24 lutego 2011r.

Zobacz więcej

Konkurs kierowany jest do uczniów w wieku szkolnym i przedszkolnym. Termin składania prac 18.11.2010r. Regulamin konkursu.

Zobacz więcej

1 czerwca 2010 roku Laboratorium "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. otrzymało Certyfikat Akredytacji Nr AB 1188 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji Laboratorium obejmuje 16 metod i procedur badawczych dotyczących badań wody, 14 metod i procedur badawczych dotyczących badań ścieków oraz pobieranie próbek wody i ścieków do badań.

Zobacz więcej

W dniach 25-26 czerwca 2010 roku na rzece Narwi w Tykocinie odbyły się Spławikowe Mistrzostwa Polski Przedsiębiorstw Wodociągowych. Tradycja organizowania w różnych miejscach kraju zawodów ogólnopolskich, integrujących środowisko wędkarskie branży wodociągowo-kanalizacyjnej, sięga już 20 lat. W tym roku zaszczytną rolę organizatora pełniły Wodociągi Białostockie (wraz z zakładowym kołem wędkarskim), wpisując tę imprezę w ramy obchodów Jubileuszu 120-lecia istnienia Przedsiębiorstwa. W rywalizacji wzięło udział dziewiętnaście 3-osobowych drużyn z szesnastu miast. Pogoda dopisała, ryby przeciwnie - nie dawały się w dużej liczbie złapac na haczyk. Tym większe uznanie dla Zwycięzców, którym gratulujemy.

/źródło: www.wobi.pl

Zobacz więcej