22 grudnia 2009 r. została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap I realizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” z konsorcjum firm: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.; ul. Płocka 164; 87-800 Włocławek, HYDROBUDOWA POLSKA S.A.; ul. Skórzewska 35 Wysogotowo; 62-081 Przeźmierowo, FAMBUD Jerzy Pietrzak Sp. z o.o.; ul. Mszczonowska 73, 96-100 Skierniewice na kwotę 16 946 084,31 PLN brutto. Termin wykonania robót budowlanych - 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zobacz więcej