Święto, które obchodzimy co roku, zostało po raz pierwszy ogłoszone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku w czasie konferencji SZCZYT ZIEMI w Rio de Janerio w Brazylii. Działacze ONZ chcieli zwrócić naszą uwagę na fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi na brak lub niedobór wody pitnej.

Zobacz więcej

W dniu 12.09.2015 r. Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zorganizowała spotkanie z mieszkańcami Płocka i okolic w Galerii Wisła.

Zobacz więcej

27 sierpnia 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie
odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród
w XIX Edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2014" .

Zobacz więcej