23.02.2021 r.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że dnia 23.02.2021r.
od godziny 700 do godzin południowych
nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców:

  • Jana Pawła II-go 11, 13
  • Czwartaków 4

           Powyższe podyktowane jest koniecznością usunięcia awarii wodociągowej w ulicy Jana Pawła II-go 11.
         Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu. Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody do własnych potrzeb na  czas prac.

         Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.