Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „Góry” w Płocku.