Modernizacja sieci wodociągowej magistralnej DN800 w ul. Chopina.

Wodociągi Płockie rozpoczynają prace związane z realizacją inwestycji w zakresie modernizacji istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Płocka. Inwestycja obejmuje modernizację fragmentu magistrali o średnicy 800 mm i  długości 500 m z wykorzystaniem metody bezwykopowej. Prace będą prowadzone na odcinku od ulicy Gierzyńskiego 17 do skrzyżowania ulicy Chopina z ulicą Otolińską. Magistrale są to najważniejsze … Czytaj dalej Modernizacja sieci wodociągowej magistralnej DN800 w ul. Chopina.