Modernizacja sieci wodociągowej magistralnej DN800 w ul. Chopina.

Wodociągi Płockie rozpoczynają prace związane z realizacją inwestycji w zakresie modernizacji istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Płocka.

Inwestycja obejmuje modernizację fragmentu magistrali o średnicy 800 mm i  długości 500 m z wykorzystaniem metody bezwykopowej. Prace będą prowadzone na odcinku od ulicy Gierzyńskiego 17 do skrzyżowania ulicy Chopina z ulicą Otolińską. Magistrale są to najważniejsze odcinki sieci wodociągowej, które zaopatrują w wodę naszych odbiorców. Modernizacja zapewni bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta i ograniczy występowanie awarii, co wpłynie na poprawę efektywności całego sytemu wodociągowego w naszym mieście. Wybór metody bezwykopowej został podyktowany koniecznością zminimalizowania uciążliwości związanych z pracami ziemnymi. Zostały one zredukowane do wykonania wykopów punktowych. Prowadzone prace mogą spowodować okresowe przerwy w dostawie wody. O utrudnieniach będziemy informować na bieżąco.