1538 – 1560 r.

Zaczął funkcjonować wodociąg doprowadzający wodę do Rynku Kanonicznego.