Polityka prywatności


Wprowadzenie

 1. Jako „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. jesteśmy świadomi, że Państwa prywatność jest bardzo istotna. Dążymy do tego, aby wykorzystywanie Państwa danych osobowych było zgodne z prawem i uzasadnione, mając na uwadze nasz główny cel, którym jest udoskonalanie naszych usług, jak również Państwa doświadczeń związanych z korzystaniem z tych usług.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe zbierane podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub bezpośredniego kontaktu z naszymi pracownikami w toku załatwiania spraw.
  Niniejsza Polityka Prywatności wskazuje również, w jaki sposób mogą Państwo sprawować kontrolę w odniesieniu do Państwa danych osobowych, a także informuje, jak mogą Państwo skontaktować się z nami w razie pytań. Dane osobowe będą przetwarzane przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ RODO”).
 3. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. działa zgodnie z prawem polskim. Nasza siedziba mieści się pod adresem ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Płock. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych, których przetwarzanie jest opisane w niniejszej Polityce Prywatności.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem iod@wodociagi.pl.

Jakie dane osobowe wprowadzamy?

 1. Ogólne – możemy zbierać Państwa dane osobowe na kilka sposobów: 
  Kiedy logują się Państwo do Konta w aplikacji webowej dostępnej pod adresem ebok.wodociagi.pl, oglądają, pobierają, uzyskują Państwo dostęp lub korzystają z dowolnej usługi „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. lub treści, kontaktują się Państwo z naszym Biurem Obsługi Klienta lub innymi komórkami wyznaczonymi do kontaktu z Państwem, uczestniczą Państwo w naszych działaniach marketingowych lub promocyjnych, jak również kiedy udostępniają Państwo swoje dane osobowe „Wodociągom Płockim” Sp. z o.o. w innych celach. Możemy także otrzymywać Państwa dane osobowe od osób trzecich, które zebrały je od Państwa i są upoważnione do ich udostępnienia „Wodociągom Płockim” Sp. z o.o.
 2. Kategorie danych osobowych po zalogowaniu się do usługi ebok.wodociagi.pl.

  Gromadzone przez nas kategorie danych osobowych zalogowanych użytkowników obejmują podstawowe informacje o koncie oraz informacje kontaktowe. Aby utworzyć konto w serwisie eBOK „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. muszą Państwo podać:
  • nr nabywcy
  • nr faktury
  • swój adres poczty elektronicznej
  • swój numer telefonu
 3. Zdarzenia:

  Zbieramy pewne informacje o Państwa działaniach zaobserwowanych podczas uzyskiwania dostępu do strony eBOK „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. i korzystania z nich lub reagowania na nasze komunikaty, w tym szczegóły dotyczące tego, jak, kiedy i jak długo mieli Państwo dostęp do naszych usług, a także szczegóły dotyczące ruchu na stronie internetowej w celach związanych z bezpieczeństwem.
 4. Informacje dotyczące usług pomocy technicznej:

  Zbieramy pewne szczegóły dotyczące Państwa interakcji z usługą eBOK, Biurem Obsługi Klienta „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o., takie jak data, godzina i powód skontaktowania się z nasza Spółką, korespondencji tradycyjnej, e-mail lub innej.
 5. Pliki cookie:

  Możemy również przechowywać pewne informacje zebrane za pomocą plików cookie, sygnalizatory sieci identyfikatorów reklamowych i innych technologii, w tym dane reklamowe. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w sekcji Pliki cookie niniejszej Polityki Prywatności.
 6. Informacje o urządzeniu i przeglądarce:

  Kiedy uzyskują Państwo dostęp do strony www „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. lub ebok.wodociagi.pl, możemy również zbierać informacje o urządzeniu i przeglądarce, takie jak unikalne identyfikatory urządzenia, adresy IP, rodzaj urządzenia, z którego uzyskują Państwo dostęp do strony „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o., model i ustawienia urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, język, aktywność systemowa i raporty o awariach.
 7. Informacje o lokalizacji:

  Kiedy wchodzą Państwo na stronę www „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. lub ebok.wodociagi.pl, na podstawie Państwa adresu IP możemy określić położenie geograficzne urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do nich, jednak nie wykonujemy tego typu operacji. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przy tym nie korzysta z technologii geolokalizacji za pomocą GPS i nie zbiera danych o geolokalizacji.
 8. Kategorie danych, gdy nie są Państwo zalogowani do usługi eBOK „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.:

  Kategorie danych osobowych, które możemy gromadzić podczas przeglądania przez Państwa strony „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. bez logowania, obejmują dane, o których mowa w następujących sekcjach: Zdarzenia (II.3), Pliki cookie (II.5), Informacje o urządzeniu i przeglądarce (II.6) oraz Informacje o lokalizacji (II.7).
 9. Dobrowolne udostępnianie danych:

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. Odmowa podania niektórych danych osobowych uniemożliwi korzystanie z usługi „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. lub z niektórych ich funkcji, w szczególności strony internetowej ebok.wodociagi.pl, produktów i usług w celu przeglądania treści lub uzyskiwania dostępu do treści, a także uniemożliwi „Wodociągom Płockim” Sp. z o.o. oferowanie i świadczenie usług do których Spółka została powołana.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 1. Ogólne:

  Korzystamy z otrzymywanych informacji co do zasady w celu świadczenia, promowania, utrzymywania, ulepszania naszych usług i opracowywania nowych usług oraz w celu ochrony „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o., naszych stron internetowych, a także użytkowników przed oszustwem lub bezprawnym działaniem.
 2. Cele:

  Szczegółowe cele, dla których przetwarzamy dane, obejmują przetwarzanie:
  1. danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy z Państwem, w tym w celu założenia, personalizowania i utrzymywania konta eBOK oraz do uwierzytelnienia tożsamości podczas uzyskiwania dostępu do tego konta, w celu dostarczania Państwu usług dostępu.
  2. w celu zapewnienia obsługi klienta oraz kontaktowania się z Państwem, w tym w celu informowania Państwa o wszelkich zmianach dotyczących usług oferowanych przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.
  3. w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  4. w celu wykonania wszelkich zobowiązań umownych wobec naszych partnerów biznesowych w ramach oferowania usług przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. i rozliczeń finansowych z tym związanych, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;
  5. w celach marketingowych usług „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., w tym poprzez reklamę dostosowaną do indywidualnych lub grupowych potrzeb i preferencji, na przykład reklamę online, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;
  6. w celach badawczych, analitycznych, rozwojowych, na potrzeby ulepszeń (w tym w celu poprawy doświadczeń użytkowników), administrowania, utrzymania, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa usług „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o., strony eBOK „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o., co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;
  7. w celu ustanowienia, wykonywania i obrony roszczeń prawnych, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń naszych warunków użytkowania lub innych rzeczywistych lub rzekomych działań niezgodnych z prawem, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o., naszych klientów, pracowników i innych stron trzecich, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych.

Kim są odbiorcy danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmioty zależne i podmioty, które kontrolują „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. lub są pod wspólną kontrolą z „Wodociągami Płockimi” Sp. z o.o., zwłaszcza gdy jest to konieczne w związku z bieżącym utrzymywaniem i dalszym świadczeniem Państwu usług;
 2. zaufani usługodawcy, którzy ulepszają nasze usługi lub świadczą Państwu usługi, działając na nasze zlecenie, w szczególności dostawcy usług serwisowych, dostawcy usług rozwoju platform, usług wsparcia i usług bezpieczeństwa, dostawcy narzędzi i usług analitycznych, dostawcy usług wsparcia dla klientów;
 3. dostawcy usług marketingowych wspierający nas w promowaniu usług „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o., w tym agencje marketingowe, dostawcy narzędzi dystrybucji e-maili i innych narzędzi marketingowych, dostawcy usług marketingowych w mediach społecznościowych, a także dostawcy usług analitycznych;
 4. partnerzy, którzy mogą oferować dostęp do usług „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. w naszym imieniu i/lub partnerzy, z którymi „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. współpracują w zakresie publikacji treści na ich platformach;
 5. strony trzecie, w tym organy rządowe, sądy i organy o podobnym charakterze, gdy jest to wymagane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń regulaminu świadczenia usług oraz innych umów zawartych pomiędzy Państwem i „Wodociągami Płockimi” Sp. z o.o., ochrony naszych praw, majątku lub zapewniania bezpieczeństwa „Wodociągom Płockim” Sp. z o.o. oraz naszych klientów, pracowników i innych stron trzecich.

Jakie są Państwa prawa?

Przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.:

 1. Dostęp – mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 2. Sprostowanie – mogą Państwo zwrócić się do nas o zmianę niedokładnych danych osobowych. Zmiany podstawowych informacji o sobie mogą Państwo dokonać na stronie eBOK „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. lub poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w Biurze Obsługi Klienta;
 3. Usunięcie – mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie danych osobowych. Postąpimy zgodnie z Państwa prośbą, z wyjątkiem pewnych okoliczności, w których zgodnie z prawem możemy lub mamy obowiązek tego nie robić;
 4. Sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingowych;
 5. Sprzeciw wobec innego przetwarzania – mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., chyba że mamy uzasadnioną podstawę do dalszego przetwarzania danych;
 6. Przenoszenie – mogą Państwo poprosić o wydanie Państwa danych osobowych przekazanych „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zlecić przekazanie takich danych stronie trzeciej;
 7. Ograniczenie – możemy być zmuszeni do ograniczenia przetwarzania Państwa danych w pewnych okolicznościach określonych w artykule 19 RODO;
 8. Wykonywanie praw – mogą Państwo wykonywać swoje prawa i składać wnioski do „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o., korzystając z zakładki Zgłoszenia posługując się kontem w systemie eBOK „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. lub bezpośrednio składając odpowiedni dokument w Biurze Obsługi Klienta;
 9. Wykonanie prawa do sprzeciwu wobec marketingu – mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas bezpośredniej komunikacji marketingowej posługując się kontem w systemie eBOK „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. lub składając dokument w Biurze Obsługi Klienta;
 10. Wycofanie zgody – w niektórych sytuacjach, możemy zwrócić się do Państwa o zgodę na przetwarzanie danych. W takim przypadku będą mieli Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 11. Centrum wsparcia – w przypadku trudności z wykonaniem któregoś z wyżej wymienionych praw przy użyciu konta w systemie eBOK „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. mogą Państwo skontaktować się z nami pisząc na adres Biura Obsługi Klienta „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Płock lub bezpośrednio w niniejszej lokalizacji w celu uzyskania pomocy (w takim przypadku, ze względów bezpieczeństwa mogą zostać Państwo poproszeni o potwierdzenie wniosku za pomocą odpowiednich dokumentów, po którym to potwierdzeniu Państwa wniosek zostanie uznany za prawidłowo złożony);
 12. Skargi – Mogą Państwo złożyć skargę dotyczącą naszego przetwarzania do organu ochrony danych w swojej jurysdykcji.

Jak długo przechowujemy dane?

 1. Zasady przechowywania danych – Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy i po zakończeniu okresu w zakresie, w jakim dane są niezbędne do celów, dla których możemy lub musimy przetwarzać dane, jednak nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń, w tym do następujących celów:

  1. przestrzegania zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów, którym podlegają „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.;
  2. ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, a także do celów wszelkich innych postępowań prawnych lub zgodności z wyrokami i/lub decyzjami wydanymi przez władze publiczne;
  3. badań i analiz;
  4. marketing produktów i usług „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.;
  5. utrzymywania konta w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o. zgodnie z zapisami punktu VI.2.
 2. Dostęp do konta w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o. po zakończeniu umowy – Po zakończeniu umowy Państwa konto w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o. pozostanie w stanie nieaktywnym.
 3. W odpowiednich przypadkach dokonamy szyfrowania, pseudonimizacji, anonimizacji lub segregacji informacji, tak aby móc korzystać z nich bez konieczności zbędnej identyfikacji, chroniąc Państwa prywatność i zwiększając bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, wykorzystując uznane standardy technologiczne w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich ujawnieniu, ochrony przed ich niewłaściwym użyciem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności i przepisy końcowe

Możemy co jakiś czas wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku opublikujemy zmienioną wersję Polityki Prywatności na stronach „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. i poinformujemy użytkowników o takich zmianach i ich dacie wejścia w życie.

Ta wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 09.09.2019 roku.