Audycja Radia Płock FM poświęcona inwestycjom Wodociągów Płockich

Prezes Wodociągów Płockich Andrzej Wiśniewski oraz kierownik Wydziału Produkcji Wody Marcin Gańko byli gośćmi Płockiego Programu Publicystycznego „Na marginesie” Radia Płock FM.

Podczas audycji przybliżono obecnie realizowane inwestycje przez Wodociągi Płockie. Poruszono temat trwającej inwestycji dotyczącej rozdziału kanalizacji deszczowej i kanalizacji ściekowej na terenie miasta Płocka, przebudowy Stacji Uzdatniania Wody „Góry” oraz przebudowy Ujęcia Powierzchniowego „Grabówka”. Ponadto Prezes Wodociągów opowiedział o jakości płockiej wody kranowej.

Link do audycji:

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu, aby ten szczególny czas napełnił serca nadzieją i otuchą, umocnił więzi i relacje oraz przyniósł wzajemną życzliwość.
Z życzeniami zdrowia,
Zarząd i Pracownicy „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.

Zgodnie z planem ;)

Prezydent Andrzej Nowakowski wspomina w swojej publikacji nasze wodociągowe inwestycje pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka”, obejmujące m.in. modernizację Oczyszczalni Ścieków w Maszewie, rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną, budowę kanalizacji Góry – Ciechomice, które przez ostatnie 10 lat przy wielkim Jego wsparciu udało nam się pomyślnie zrealizować. 

Podpisanie umowy na usługę dla zadania pn. „Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów”

Zarząd Spółki w dniu 28 stycznia 2021 r. podpisał umowę nr JRP/FS/1/K/2021 na realizację zadania „Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów”  z Konsorcjum Wykonawców: Lider: Monika Zygmunt-Ogrodnik i Marian Ogrodnik prowadzący wspólnie działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą AGROMIL Monika Zygmunt-Ogrodnik Marian Ogrodnik s.c. oraz Partner: EKO – ERDE Sp. z o.o.

Boże Narodzenie

Obecna sytuacja epidemiczna sprawia, że wsparcie dla seniorów ważne jest przez cały rok, ale Boże Narodzenie to czas szczególny. W tym roku, z uwagi na obostrzenia związane z pandemią, musieliśmy zmienić plany świątecznych spotkań w licznym gronie.

#potrzebUEmy

Niemal 205 mln zł dofinansowania na lata 2010-2022 z Unii Europejskiej pozyskaliśmy dla poprawy jakości życia Płocczan i środowiska. Kilometry sieci kanalizacyjnej, nowoczesna oczyszczalnia i bezawaryjna infrastruktura wodociągowa. To nie byłoby możliwe bez naszej pełnoprawnej obecności w UNII EUROPEJSKIEJ.