INFORMACJA O CENACH

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują swoich Klientów, że zgodnie z Decyzją nr WA.RZT.70.86.2021/11 z dnia 29.10.2021 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat.

Informacja o decyzji dotyczącej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat.

Wodociągi Płockie informują, że 2 listopada 2021 r. otrzymały decyzję z dnia 29 października 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat na poziomie 9,8 % w skali 3 lat.

Rusza budowa wodociągu w al. Piłsudskiego…

W ramach zadania pn.: „Budowa wodociągu DN450 przy al. Piłsudskiego i w ul. Wyszogrodzkiej w Płocku” – Wykonawca rozpoczął przesadzenia skupisk krzewów pod wykonanie niezbędnych wykopów technologicznych na potrzeby instalacji rur metodą przewiertu sterowanego HDD.