‼ UWAGA NA OSZUSTÓW PODAJĄCYCH SIĘ ZA PRACOWNIKÓW WODOCIĄGÓW ‼

Informujemy, że pracownicy Spółki kontaktujący się bezpośrednio z odbiorcami usług posiadają identyfikator i legitymację służbową wraz z upoważnieniem, ubranie opatrzone w logo Spółki oraz poruszają się oznakowanymi pojazdami służbowymi.

Przypominamy, iż nasi pracownicy nie wymieniają wodomierzy, nie prowadzą żadnych kontroli instalacji wewnętrznych oraz badań jakości wody w mieszkaniach budynków wielorodzinnych.

Każda wizyta naszych pracowników jest wcześniej umówiona z administratorem budynku wielorodzinnego lub z właścicielem budynku jednorodzinnego. Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek wątpliwości względem osoby podającej się za pracownika Spółki, prosimy o kontakt 994 / 24 364 42 30.

 !! Apelujemy o zachowanie ostrożności !!

INFORMACJA O CENACH


„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informuje swoich Klientów, że zgodnie z Decyzją nr WA.RZT.70.65.2023/10 z dnia 13.12.2023 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie został skrócony okres obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina zatwierdzonej decyzją z dnia 29.10.2021 r. nr WA.RZT.70.86.2021/11 i została zatwierdzona nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat.

III Kongres 3W

W dniach 27-28 listopada Prezes Zarządu Spółki Wodociągi Płockie Pan Andrzej Wiśniewski i Kierownik Działu Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Hermanowska wzięli udział w Kongresie 3W organizowanym przez BGK, który jest twórcą IDEI 3W – koncepcji, w której łączą się kompetencje i potrzeby świata nauki, biznesu i administracji, by w oparciu o technologie z obszaru wody, wodoru i węgla pierwiastkowego budować lepszą, nowoczesną, zrównoważoną przyszłość.

Bakterie Legionelli w wodzie wodociągowej na południu Polski.

Ze względu na pojawienie się bakterii Legionelli w wodzie wodociągowej na południu Polski Zarząd Wodociągów Płockich zlecił badanie wody z miejskiej sieci pod kątem ewentualnej obecności tej bakterii mimo, że obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie nie nakazują badań.