INFORMACJA O CENACH


„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informuje swoich Klientów, że zgodnie z Decyzją nr WA.RZT.70.65.2023/10 z dnia 13.12.2023 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie został skrócony okres obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina zatwierdzonej decyzją z dnia 29.10.2021 r. nr WA.RZT.70.86.2021/11 i została zatwierdzona nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat.

III Kongres 3W

W dniach 27-28 listopada Prezes Zarządu Spółki Wodociągi Płockie Pan Andrzej Wiśniewski i Kierownik Działu Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Hermanowska wzięli udział w Kongresie 3W organizowanym przez BGK, który jest twórcą IDEI 3W – koncepcji, w której łączą się kompetencje i potrzeby świata nauki, biznesu i administracji, by w oparciu o technologie z obszaru wody, wodoru i węgla pierwiastkowego budować lepszą, nowoczesną, zrównoważoną przyszłość.

Bakterie Legionelli w wodzie wodociągowej na południu Polski.

Ze względu na pojawienie się bakterii Legionelli w wodzie wodociągowej na południu Polski Zarząd Wodociągów Płockich zlecił badanie wody z miejskiej sieci pod kątem ewentualnej obecności tej bakterii mimo, że obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie nie nakazują badań.

Kampania edukacyjna „Toaleta to nie śmietnik”.

Od listopada ub. roku  „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. prowadzi w płockich szkołach podstawowych kampanię edukacyjną pn. „Toaleta to nie śmietnik”. Jej celem jest uświadomienie młodym mieszkańcom, jak duży wpływ na prawidłowe działanie systemu kanalizacji i wodociągów mają nasze codzienne złe nawyki.