Kontakt


Siedziba Spółki

ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11
09 – 402 Płock

Biuro Obsługi Klienta

(24) 364 42 29-33

Inspektor Ochrony Danych
Agnieszka Bzymek 

iod@wodociagi.pl

Specjalista ds. Obronnych, OC i Nadzwyczajnych Zagrożeń Środowiska

(+48) 603 600 538

oc@wodociagi.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Katarzyna Kędzierska

(24) 364 42 28

Rzecznik Prasowy
Agata Buczek

(+48) 603 600 361

abuczek@wodociagi.pl

Pełnomocnik ds. obsługi procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
Agata Buczek

(+48) 603 600 361

zgloszenia@wodociagi.pl

Stacja Uzdatniania Wody

ul. Górna 56B
09-402 Płock

Dyspozytorzy

numer alarmowy 994
(dostępny 24H)

dyspozytorzy@wodociagi.pl

Wydział Sieci Wodociągowej

(24) 364 42 50

(24) 364 42 41

Wydział Produkcji Wody

(24) 364 42 71

Laboratorium

(24) 364 42 80

(24) 364 42 76

Oczyszczalnia Ścieków

Maszewo, ul. Sójki 49
09-400 Płock

Wydział Sieci Kanalizacyjnej

(24) 364 42 91

Wydział Oczyszczalni Ścieków

(24) 364 43 01

Koordynator ds. dostępności
Agnieszka Szczutowska

(24) 364 42 35

aszczutowska@wodociagi.pl