1634 r.

Z zapisów dotyczących Płocka (opis Płocka Andrzeja Święcickiego) wynika, że w mieście wodociągi nie funkcjonują.